De kinderen van Pieter Popkes Snip

Pieter Popkes, een zoon van Popke Wobbes, is geboren omstreeks 1764. Hij trouwt op 20 mei 1787 met zijn nicht Geertje Hendriks. Uit dit huwelijk worden minimaal 2 kinderen geboren, Grietje en Ebeltje. Grietje is zo te zien vernoemd naar de moeder van haar vader, Grietje Jans en Ebeltje naar Geertjes moeder: Ebeltje Wobbes.

Grietje is geboren op 12 juni 1788, (gedoopt 22 juni) en de datum van haar overlijden is 24 september 1837. Deze laatste datum is pas kort geleden gevonden. Ebeltje is gedoopt op 1 Jan 1791. Tot zover is veel duidelijk. De overlijdens data van zowel Ebeltje als moeder Geertje zijn echter onbekend. Misschien is Geertje overleden bij de geboorte van Ebeltje, maar in ieder geval voor 20 mei 1792, want dan trouwt Pieter Popkes opnieuw en wel met met Geeske Jacobs Wiltschut de weduwe van Koene Jans Braamheer. Ook op 15 december 1793 staat dit huwelijk trouwens in het kerkboek vermeld. (??)

Behalve Grietje en Ebeltje heeft Pieter Popkes nog twee kinderen: Imkje en Popke.

Popke overlijdt de 5e juli 1811 op 18 jarige leeftijd. De naam van zijn moeder is volgens het kerkboek “Aangegeven lijken” Geeske Jacobs. Hij moet dus geboren zijn tussen juli 1793 en juli 1794. Er is van hem geen doopakte te vinden.

Op 18 januari 1818 wordt Imkje in Haule als volwassene gedoopt. Zij is dan 26 jaar. Dit houd in dat zij geboren moet zijn tussen januari 1792 en januari 1793.

Op 28 februari 1818 doet zij belijdenis.

Imkje overlijdt 13 maart 1862, in het huis van haar dochter Geertje en haar schoonzoon Johannes de Ruiter. Haar echtgenoot  Johannes Hasper is dan al twee jaar dood. De aangifte is door twee buren gedaan. (Jacob Nijenhuis en Gerrit Berkepies) Volgens de gegevens in de overlijdensakte is zij geboren op 24 juni 1789. Haar ouders zouden Popke Pieters en Geesje Jacobs zijn.
Er zijn dus hier minimaal 2 dingen fout. De naam van haar vader is Pieter Popkes en als zij geboren is in 1789, moet haar moeder Geertje Hendriks zijn. Als haar moeder Geeske Jacobs heet, moet ze geboren zijn omstreeks 1792. .
Zelf denk ik dat het laatste het geval is en wel om de onderstaande redenen.
– Imkje moet zelf haar eigen leeftijd doorgegeven hebben bij haar belijdenis. De geboorte datum is bij haar overlijden doorgegeven door buren.
– Bij een memorie van successie (1827) van een broer van Geertje Hendriks, (Berend Hendriks Schuurmans) staat Grietje wel als begunstigde vermeld, maar Imkje niet, terwijl ze dan nog wel in leven is. Ook Ebeltje staat trouwens niet vermeld, maar zij kan dan al overleden zijn.
– Imkje is zo te zien niet vernoemd naar de familieleden van Pieter Popkes, noch die van Geertje Hendriks. Echter een zus van Geeske Jacobs heette Imkjen. (gedoopt 1754)

Mijn conclusie is dat Imkje een dochter moet zijn van Geesje Jacobs Wiltschut. Zij is waarschijnlijk geboren op 24 juni 1792.

Verder vallen er nog twee zaken op over deze kinderen.
Imkje was bekend onder veel andere namen.(Iemktje, Iemkje, Iemke, Iempje, Ymkjen, Ymke, Ymkje, IJmkje en Imke)

Imkjes halfzus Grietje is in nog al eens aanraking geweest met justitie. (In 1807 voor diefstal en in 1808 voor baldadigheid in het tuchthuis) In 1827 woont zij in Donderen.(Dr) Ze sterft op 24 september 1837 in het huis van bewaring te Zwartsluis. (Ov)

Zie de post: Jeugdige Crimineel.

Paul Snip 30-10-2015