We werken aan een nieuwe website

The father of Jelle Snip

Jelle Snip

At the registration of the birth of Jelle (* 01-01-1930), the son of Grietje Wygers Snip, a certain Geeske Jans van Zannen (Zanten) is the informant. This Geeske Jans is the mother of Jan Pieters Snip. He is married to Willemke Wygers Snip, an older sister of Grietje. A father of Jelle is not mentioned […]

De vader van Jelle Snip

Jelle Snip

Bij de aangifte van van de geboorte van Jelle (* 01-01-1930) de zoon van Grietje Wygers Snip is ene Geeske Jans van Zannen (Zanten) de aangeefster. Deze Geeske Jans is de moeder van Jan Pieters Snip. Hij is gehuwd met Willemke Wygers Snip een oudere zus van Grietje. Een vader van Jelle wordt in de aangifte niet genoemd. […]

Is Grace Weidenaar dezelfde persoon als Grietje Snip?

Op 19 juli 1883 wordt Grietje Snip geboren als het eerste kind van Willemke Wiegers Snip. Willemke is dan nog ongehuwd en woont in als huishoudster bij Jan Sybes Siebenga en zijn vrouw Pieterke de Kleine te Sebaldeburen. Wie de vader is van Grietje is onbekend. Is het misschien Jan, de werkgever van Willemke? Willemke […]

Is Grietje Snip the same person as Grace Weidenaar?

On July 19, 1883, Grietje Snip is born as the first child of Willemke Wiegers Snip. At that time, Willemke is unmarried and lives as a housekeeper with Jan Sybes Siebenga and his wife Pieterke de Kleine in Sebaldeburen. The father of Grietje is unknown. Could it perhaps be Jan, the employer of Willemke? Willemke, […]

Diary Entries of Martje Snip-Nienhuis

Volendam boot

Diary of Martje Snip-Nienhuis Sea Journey Volendam March 16, 1951. I will try to write down some things about this sea journey because otherwise, you quickly forget the details. I will just start at the beginning. On the morning of March 15, the day we had been remembering for some time because it was the […]

Dagboek aantekeningen van Martje Snip-Nienhuis

Volendam boot

Dagboek van Martje Snip-Nienhuis Zeereis Volendam 16 Maart 1951. Over deze zeereis zal ik proberen enkele dingen op te schrijven omdat je anders zo gauw de bijzonderheden vergeet.Ik zal maar bij het begin beginnen. Op de morgen 15 Maart, de dag die we al enige tijd in ons geheugen hadden, omdat het was de dag […]