De vader van Jelle Snip

Wie is de vader van Jelle Snip?

Bij de aangifte van van de geboorte van Jelle (* 01-01-1930) de zoon van Grietje Wygers Snip is ene Geeske Jans van Zannen (Zanten) de aangeefster. Deze Geeske Jans is de moeder van Jan Pieters Snip. Hij is gehuwd met Willemke Wygers Snip een oudere zus van Grietje. Een vader van Jelle wordt in de aangifte niet genoemd.

Waarom Geeske hier de aangifte doet van de geboorte van Jelle, de zoon van de zus van haar schoondochter, is in eerste instantie een raadsel. Jan Pieters heeft echter ook een jongere broer die Jelle Pieters heet en is deze ongeveer even oud als Grietje. Is deze Jelle Pieters de verwekker van Jelle en is daarom Geeske Jans van Zanten de aangeefster van deze geboorte? Maar waarom is het dan niet tot een huwelijk gekomen? Twee broers zouden dan zijn getrouwd met twee zussen en daar kan niets op tegen zijn. De waarheid moet een andere zijn en het blijft in eerste instantie nog onduidelijk naar wie Jelle vernoemd is.

De oplossing van deze vernoeming lijkt met enige zekerheid van zaken te liggen in een onderzoek naar de bevolking van Doezum in 1830, het jaar waar Jelle geboren is.

In het gebied, dat in 1830 de Snipperij wordt genoemd, blijken op de huisnummers 84, 86, 87 en 87a Snippen te wonen. Op huisnummer 88 woont de heer Jelle Ebels Neinhuis, oud 38 jaar,  landbouwer van beroep, geboren te Noordwijk, samen met zijn vrouw Gepke Hessels, oud 52 jaar, geboren te Buitenpost. Inwonend hier zijn Grietje Wygers Snip, oud 22 jaar, dienstmeid van beroep, geboren te Doezum en ene Gepke, oud 15 jaar, ook geboren te Doezum.

Nu wordt het mij (Andries de Leeuw) duidelijk naar wie Grietjes zoon Jelle vernoemd is. Dit moet deze Jelle Ebels Neinhuis (Nienhuis) zijn geweest. Zij heeft haar kind naar hem vernoemd, maar is is hij ook de verwekker?

Tevens is het logisch waarom de schoonmoeder van Grietjes zus Willemke de aangeefster is geweest van de geboorte van Jelle. Deze, Geeske Jans van Zanten, woonde namelijk op huisnummer 84 en het was in die jaren een goede gewoonte dat de buren, maar in dit geval zelfs ook nog familie, het kind aangaven bij de Burgerlijke Stand.

Een bijkomend probleem is te ontdekken wie de 15 jaar oude inwonende Gepke binnen het gezin van Jelle Ebels Neinhuis was. Deze Gepke moet geboren zijn in of omstreeks 1815 en zij zou een jongere zus van Grietje Wygers kunnen zijn. Grietje had al een zus Gepke (* 21-01-1812 in Doezum) doch deze is op 10-04-1813 in Doezum overleden. Maar Grietjes vader Wyger Popkes Snip overlijdt al op 02-11-1812 in Doezum. Een Gepke geboren in 1815 kan dus nooit een dochter zijn geweest van Wyger Popkes Snip, maar van wie dan wel?

En dan sluit het net, immers in 1830 woonden op huisnummer 88 Jelle Ebels Neinhuis, Gepke Hessels, Grietje Wygers Snip en deze Gepke. De hier genoemde Gepke Hessels moet de Gepke Hessels de Haan zijn die getrouwd was met Wyger Popkes Snip!

En dit betekent dat na het overlijden van Grietjes vader in 1812, Grietje was toen 6 jaar oud, haar moeder Gepke Hessels de Haan, onder het meenemen van haar kinderen, waaronder Grietje, is ingetrokken bij Jelle Ebels Nienhuis. Dochter Gebke (17-05-1814) zou echter volgens de geboorte aangifte (ook door Geeskes Jans!) niet uit de relatie relatie met Jelle Ebels geboren zijn, (in onecht) hoewel moeder Gebke dan al wel op huisnummer 88 woont. Jelle Ebels Neinhuis (Nijenhuis) en moeder Gepke Hessels (de Haan) trouwen een jaar later, op 18-06-1815. Dochter Gepke wordt dan niet erkent en heet, net als haar moeder, Gepke Hessels, later met de achternaam de Haan er aan toegevoegd. (geen Nienhuis)

Volgens Andries de Leeuw, die deze kluwen heeft ontrafeld, is Grietje’s stiefvader, Jelle Ebels Nienhuis, de verwekker van Jelle Snip. Hij is daarvan overtuigd. Dat zou logisch zijn als Grietje geen dochter was van Gepke Hessels of zelfs als hij aangifte had gedaan. Daarom is het volgens mij (Paul Snip) aannemelijker dat Jelle uit respect naar haar stiefvader is vernoemd. In dat geval blijft de biologische vader van Jelle dus onbekend net als als de vader van zijn tante Gepke Hessels de Haan.

Andries de Leeuw en Paul Snip

Is Grace Weidenaar Grietje Snip?

Is Grace Weidenaar dezelfde als Grietje Snip?

Op 19 juli 1883 wordt Grietje Snip geboren als het eerste kind van Willemke Wiegers Snip. Willemke is dan nog ongehuwd en woont in als huishoudster bij Jan Sybes Siebenga en zijn vrouw Pieterke de Kleine te Sebaldeburen. Wie de vader is van Grietje is onbekend. Is het misschien Jan, de werkgever van Willemke? Willemke krijgt namelijk als ongehuwde huishoudster bij de familie Siebenga na Grietje nog 3 kinderen (Hendrikje (+1887),  Hendrikje en Wieger) en binnen het huwelijk tussen Jan en Pieterke worden gedurende deze tijd geen kinderen meer geboren. Laat Jan Pieterke links liggen? Maar dan, kort nadat Pieterke op 1 april 1890 ineens toch nog een kind krijgt, (die wel door Jan erkent wordt!)  scheiden zij. Deze dochter krijgt de namen Iemkje Elizabeth, namen die vreemd genoeg in de familie van Jan noch Pieterke voorkomen. Volgens verhalen binnen de familie Siebenga zou deze dochter een kind zijn van ene Jan Lameris. (beide voornamen komen in zijn familie wel voor)

Na de scheiding trouwt Jan met Willemke, maar bij dit huwelijk worden de kinderen van Willemke niet door Jan erkend en zijn blijven dus Snip heten. Is dit misschien een deel van een afspraak met Pieterke of is hij toch niet de vader? Samen krijgen Jan en Willemke nog 5 kinderen. (Auke, Houktje, Ide (+1907), Wiebe en Johannes) allen dus wel dragend de achternaam Siebenga.

In 1909 besluiten Grietje, Hendrikje en Wieger zelf, zij zijn dan meerderjarig, officieel de achternaam hun stiefvader aan te nemen. Dit wordt bij koninklijk besluit in augustus 1909 toegestaan. Zo wordt Grietje Snip wordt dus Grietje Siebenga. Kort daarna emigreert de gehele familie naar de USA. Grietjes zusje Hendrikje is ondertussen getrouwd (29 januari 1910) met Gaele Couperus. Zij  vertrekken eerder en komen aan op 17 februari 1910 aan op Ellis Island; Jan en Willemke met de andere kinderen op 15 maart 1910. (Rijndam)

De familie Siebenga gaat in Riley, Illinois wonen. Volgens de US census van 25 April 1910 is Grietje 24 jaar en zij wordt dan ook al Grace genoemd. Op 28 januari 1911 trouwt een Grietje Siebenga uit Morego, Illinois met Wiliam Weidenaar uit Belgrade, Montana. Grietje is op de de “Marriage Licence” 25 jaar en William 24 jaar.

Volgens de geboorte gegevens zou Grietje (Grace) echter al 28 jaar moeten zijn. Zijn zowel de leeftijd uit de census en de huwelijksacte verkeerd opgeschreven of is er meer aan de hand, is dit wel de juiste Grietje Siebenga? Dit lijkt mij toch het geval, Morengo ligt vlakbij Riley en het volgens mij kan het ook zijn, dat de wat oudere Grietje expres haar leeftijd lager heeft doorgegeven, ze was tenslotte veel ouder dan William.
Hoe hebben William en Grietje (Grace) elkaar dan ontmoet? William woonde volgens de US census op 2 april 1910 nog in Gallatin, Montana. Is hij op reis geweest, hebben zij elkaar in deze relatief korte tijd onderweg ergens ontmoet en zijn zij verliefd op elkaar geworden? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Na hun huwelijk gaan William en Grace (Siebenga) Weidenaar in Montana, waar William vandaan kwam, wonen. Hun kinderen (geboren in Montana) worden zo te zien vernoemd, Minnie (* nov 1912, naar Grietjes moeder Willemke/Wilhelmina), Bertha (* okt 1912, naar Williams Moeder), John (* nov 1913, naar de vader van William), Hattie (* feb 1915, naar Grietjes zusje Hindrikje) en Lucy (* mrt 1917, naar een zus van William) Naar wie Lena Helmina (* mei 1918) is vernoemd is mij nog onduidelijk. Volgens de overlijdens acte van Minnesota is Lena trouwens in 1917 geboren, maar dit lijkt mij onjuist, te meer omdat op de “Draft registration card” van William (25 juni 1917) slechts 5 kinderen vermeld staan.

In de obituary bij het overlijden van Minnie staat o.a vermeld dat de de familie, als zij 6 jaar oud is, naar Parkersburg, Iowa verhuisd. Hier wordt ook Anna (dec 1919) geboren. Grietjes moeder Willemke en stiefvader Jan wonen in 1920 ook in deze staat en haar zusje Hindrikje (her)trouwd op 3 juni 1920 in: Parkersburg, Iowa met Jan Kuperus. Het lijkt er op dat Grietje en William dichter bij Grietjes familie wilden gaan wonen en ze kunnen dus makkelijk op Hindrikjes bruiloft aanwezig zijn geweest. In Iowa (Jefferson) wordt ook zoon Elkie (dec 1921) geboren.

In 1922 overlijdt Grietjes moeder Willemke. Hierna (in 1923, Minnie is dan 12) verhuisd de familie naar Minnesota. Hun dochter Grace wordt hier geboren (in Steele, okt 1923) en ook dochter Jennie Joann. (in Milica, feb 1926) Hindrikje is al eerder met haar familie naar Minnesota (Mille Lacs) verhuisd. Ook (stief)vader Jan Siebenga woont ook in Mille Lacs, tot hij overlijdt in 1933.

Op 8 Feb 1957 krijgt William, hij woont dan in Princeton, op de Highway 169 bij  Milo (Mille Lacs), dichtbij de woonplaats (Pease) van Hindrikje, een auto ongeluk en hij komt hierbij om het leven.

Iets meer dan een jaar later, 30 Jun 1958, sterft Grietje (Grace) in het Princton Communitiy Hospital. Volgens het “Certificate of Death” is de achternaam van Grietjes moeder aan de familie niet bekend. Wel staat hierin haar juiste geboortedatum (19 juli 1883, ze was dus wel 4 jaar ouder dan William) en ook dat haar geboorteland Holland (dus Nederland) is.

Het is voor mij dan helemaal duidelijk: Grace Weidenaar is echt Grietje Snip en haar moeder was Willemke Wiegers (Wilhelmina) Snip

Paul Snip 14-02-2017

De start van het onderzoek

De start van het onderzoek. Door Andries de Leeuw

Aangezien vele voorouders van mijn vrouw en neef in en rond Opende hebben gewoond, was het logisch daar te beginnen en kwamen wij al snel uit bij Wobbe Popkes, geboren ca. 1700 en ene Aaltje Cornelis.

Uit dit huwelijk werd eerst slechts 1 kind aangetroffen zijnde: Popke Wobbes * ca 1730. In de doopboeken van Tolbert werd de doop van Wobbe Popkes echter niet gevonden en ook niet die van deze gevonden zoon.

Deze Popke Wobbes * ca. 1730 bleek op 27-01-1754 te Grootegast te zijn gehuwd met Grietje Jans van Kornhorn. In Tolbert zijn twee zonen gedoopt: Wobbe, doop 13-10-1754 en Cornelis, doop 22-05-1757. (Bij de doop van Cornelis staat vermeld: Vader: Popke Wobbes wonende od. Niebert)
Het vermoeden bestond dat de bakermat van de Snippen dus Tolbert/Niebert was. Achteraf is vastgesteld en wel op 8 april 2006, dat deze conclusie niet juist bleek te zijn. Ik kom hier nader op terug.

In het kerkboek van Doesum in het jaar 1756 is het volgende gevonden: Aangekomen van Tolbert naar Doesum: Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Deze vestigen zich dus als eersten in Doezum en enige tijd later, tussen 1757 en 1766 volgde zijn zoon Popke Wobbes met zijn vrouw Grietje Jans, waar hun zoon Wijcher Popkes ~ 04-05-1766 als gedoopt wordt aangetroffen. Hij werd landbouwer.

Een verder aangetroffen naam was : Jan Popkes * ca 1760, eveneens dragend de achternaam Snip, overleden op 19-02-1813 in Gem. Grootegast en ook landbouwer van beroep.

De namen van de ouders in de overlijdensakte zijn helaas onbekend, toch zie ik hem als zekere zoon van Popke Wobbes en Grietje Jans. Deze Jan Popkes moet dan binnen het gezin als 3e zoon zijn geboren en zijn vernoemd naar Grietjes vader Jan. Zijn geboorte/doop is naar aller waarschijnlijkheid in Doezum zijn geweest.

Bovengenoemde Jan Popkes * 1760 past uitstekend in het tijdsplaatje, het overeenkomstig beroep met bovenvermelde Wijcher Popkes, de vernoeming naar Grietjes vader Jan, het gebied waar men woonde en werkte, daarnaast de onmogelijkheid deze Jan Popkes aan enig ander ouderpaar te plakken, maakt het dat ik voor 100%, zonder te beschikken over nader bewijs, zeker ben dat hij een zoon is van Popke Wobbes en Grietje Jans.


Vervolg van het onderzoek januari 2006.

In Opende wonen 3 families Snip, waarvan altijd werd gedacht dat dit geen familie van elkaar was. Inmiddels, 08-04-2006, zijn er voldoende aanknopingspunten te kunnen stellen dat het hier wel om 1 familie gaat, dat de oorsprong Grootegast is geweest en ons terug brengt in het jaar ca. 1620-1625, waar ene Popke Outses ter wereld kwam. De stamoudste waaruit de Snippen zijn voortgekomen is dus ene OUTSE, geboren ca. 1600, naam vrouw onbekend.

Uit verder onderzoek is gebleken dat, bestuderend de burgerlijke stand van de gehele Provincie Groningen over de jaren 1811 tot 1902, nagenoeg alle aangetroffen Snippen, gehuwd en overleden, terug zijn te voeren tot 1 familie.

Problemen in het vervolg onderzoek vanaf januari 2006 tot 8 april 2006 en de weg naar OUTSE ca. 1600.

De weg van Wobbe Popkes * ca. 1700 en zijn vrouw Aaltje Cornelis naar OUTSE van ca. 1600 was een weg vol vragen.

Het enige gegeven was dat Wobbe, niet wetend waar en exact wanneer hij geboren is, een vader moest hebben met de voornaam Popke, dat de naam van zijn moeder onbekend was en dat hij in 1756 vanuit Tolbert naar Doezum was gekomen.

Het 2e vraagstuk was in hoeverre zijn de drie families Snip in Opende al dan geen familie van elkaar en hoe zit het precies met een aangetroffen Snip-Snip huwelijk in het jaar 1825, waar vanuit de mij bekende Snippentak Willemke Wygers Snip huwt met de mij onbekende Jan Pieters Snip.

Het 3e vraagstuk was hoe de derde familie Snip te plaatsen binnen het geheel.

Beginnend bij de laatste vraag bleek deze snel oplosbaar te zijn, omdat uit de bekende Snippentak ene Grietje Wygers geboren op 27-12-1806 in Doezum als ongehuwd moeder op 01-01-1830 een zoon Jelle ter wereld brengt.

Er resteren nu nog 2 families Snip en wordt het hoofd gebogen hoe het zit met het gevonden Snip-Snip huwelijk.

Het onderzoek richt zich de afkomst van Jan Popkes Snip, de onbekende eend in de bijt, en hoe er wordt uitgekomen bij een stamoudste Jan ……….1708, waarvan eveneens de naam van de vrouw onbekend is.

Wel wordt ontdekt dat binnen de volkstelling van 1830 in 6 huizen op rij in het gebied de “Snipperij” gelegen onder Doezum beide families naast elkaar woonden, wat doet vermoeden de er sprake zou kunnen zijn van een eerder aanwezig familieverband.

Zie hiertoe de navolgende link Gezinnen 1830, waarop het moment van dat schrijven de waarheid nog niet was achterhaald. Hierin is interessante informatie opgenomen.

Alle gegevens zijn flinterdun en er resteren slechts 2 hoofdrolspelers die tot nu toe geen familie van elkaar. Dit zijn :

Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

De vraag rijst hier, kunnen Jan …………….. en Wobbe Popkes broers zijn geweest, met als gemeenschappelijke vader ene Popke. Dat zou inderdaad kunnen met Wobbe als vermoedelijk oudste zoon en Jan als jongere. Maar hoe bewijs je dat? Dat hun nazaten in 1830 buren blijken te zijn in “de Snipperij” onder Doezum is niet genoeg.

Uit de doopboeken van Tolbert blijkt dat de naam Popke Wobbes, als zoon van Wobbe Popkes een unieke naam te zijn, en omgekeerd dat Wobbe Popkes binnen de lidmatenregisters van Doezum eveneens een unieke naam is. Dit geeft enig houvast. Verder blijkt elk spoor in de omgeving van Tolbert een dood spoor te zijn.

Dat er affiniteit bestond met het dorp Kornhorn (Doezum) blijkt uit het feit dat Popke Wobbes, als zoon van onze Wobbe Popkes op 27-01-1754 huwt met Grietje Jans van Kornhorn. Kornhorn valt hier te lezen als Doezum, want Kornhorn wordt als woonplaats rond 1830 op de kaart gezet. Tot dusverre is er geen (nagenoeg geen) onderzoek verricht binnen de doopboeken van Doezum en het wordt hoog tijd om daar aandacht aan te gaan besteden.

En dan bij toeval valt op 8 april jl. alles samen door een aangetroffen site van ene Johan Wobbes. Los van veel aangetroffen zaken in deze site beperkt ik mij eerst tot het geven van de sleutel.

Eerst nogmaals onze hoofdrolspeler in beeld :

Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

Op de site van Johan Wobbes wordt het volgende gevonden :

Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10 januari 1654, overleden voor 3 april 1712. Gehuwd 1) op 20 mei 1694 te Doezum met Teube Reintjes, gedoopt Doezum, 25 augustus 1667. Dochter van Ryntien Remts en Teelsck Adam. Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Wijtske huwde 2) op 3 april 1712 te Grootegast met Berent Harms. Kinderen: Marjen, Antje. Wijtske huwde 3) op 10 mei 1722 te Grootegast met Berent Berents, afkomstig van Reene.

Uit het huwelijk van Popke Popkes en Wijdske Wobbes:
1. Popko Popkes, gedoopt Doezum, 08 september 1700.
2. Wobbe Popkes, gedoopt Doezum, 18 februari 1703.
3. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 9 mei 1706.
4. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 22 juli 1708.

Hieruit wordt mij alles duidelijk. Genoemde Jan Popkes, gedoopt 1706, moet zijn overleden voor de geboorte van Jan Popkes, gedoopt 1708.

Genoemde Wobbe Popkes, gedoopt 1703 is hij die in mijn onderzoek voorkwam als Wobbe Popkes ca. 1700 en huwde met Aaltje Cornelis.

Wobbe Popkes heeft dus gedurende de periode van zijn leven tijdelijk gewoond in de omgeving van Tolbert, waarna hij in 1756 terugkeerde naar zijn geboortedorp.

De aangetroffen Jan Popkes, gedoopt 1708 is de Jan ……………… ca. 1708 uit de onbekende Snippen familie.

Jan Popkes en Wobbe Popkes blijken dus zoals verwacht broers te zijn, waardoor de beide families Snip zijn samengesmolten tot 1 familie.

Alles voldoet in data en naam aan het verwachtingspatroon. Daarbij de unieke naam van Wobbe Popkes en feit dat men nog 1830 als familie samen woonde in het gebied “de Snipperij”, maakt het dat dit de sleutel tot de oplossing is geweest.

Ik geef mee dat er hier nog veel werk aan de winkel is een nog veel informatie uit de doopboeken van Doezum, doch mogelijk ook van Grootegast te vinden zal zijn.

Uit het overzicht blijkt nu ook dat de gebroeders Wobbe Popkes en Jan Popkes, waaruit de achternaam Snip is voortgekomen, een oudere broer hebben gehad met de naam Popko Popkes.

Het bijzondere is dat de nazaten van deze Popko Popkes, gedoopt 1700, zich in 1811, althans voor een deel de achternaam Wobbes hebben aangenomen en een deel de achternaam van Dijk en van de Veen.


Popke Popkes ~ 10-01-1654 in Grootegast, gehuwd 2 op 14-03-1697 in Grootegast, met Wietske Wobbes afkomstig van Doezum

Popke Popkes ouders zijn :

POPKE OUTSES, afkomstig van Grootegast, overleden voor 10 januari 1654. Gehuwd op 14 april 1647 te Grootegast met AVE GERBENS (of Afke Gerberts), geboren Lucaswolde, gedoopt Grootegast, 26 december 1628, Sint Stefanusdach, overleden na 3 juni 1666. Dochter van Gerben Uulckes en Marretien Pieters. Ave huwde 2) op 16 juli 1654 te Grootegast met Popke Rozema (weduwnaar van Fossa NN). Kinderen: Fosse, Popke. Ave huwde 3) op 7 oktober 1660 te Grootegast met Peter Harmens, afkomstig van Doezum. Kinderen: Jan, Johannes, Marta.
Uit dit huwelijk:
1. Outse Popkes, gedoopt Grootegast, 30 januari 1648. Gehuwd op 20 november 1670 te Aduard met Jantien Benes (weduwe van Zitse Cornelis), afkomstig van Aduard. Kinderen: Popke, Popke, Gretie.
Volgens een charter opgesteld door Hindrik Ferdinand, baron van In- en Kniphuisen op Lutsborgh Asinga Sassema, heer van Ulrum, etc. met afhangend zegel van d.d. 4 april 1704 verkoopt Oetse (Oustse) zijn huis te Aduard aan de weledelgeboren heer Lewe van Aduard. De prijs bdraagd 425 Carr. Guldens. De overdracht zal plaats hebben op 1 mei 1705, tot die tijd wordt het geheel verpand.

2. Deuwar Popkes, gedoopt Grootegast, 12 oktober 1651.
3. Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10-01-1654

*** Popke Outses, huwde in 1647, hetgeen betekent dat hij zo tussen 1617 en 1627 geboren moet zijn. Zijn vader Outse is dan geboren op of omstreeks 1600.

Waarde Snippen familie het is deze Outse geweest, waarvoor 3 werf hoera, waardoor u deze familiegeschiedenis kunt lezen en het is hij geweest die uw bestaan mogelijk heeft gemaakt.


10 april 2006. Andries de Leeuw, met dank aan mijn oom Jan Snip en zijn zoon Wieger Snip, die mij op een geweldige wijze binnen dit onderzoek hebben geholpen.

Dagboek aantekeningen van Martje Snip-Nienhuis

Dagboek van Martje Snip-Nienhuis

Zeereis Volendam 16 Maart 1951.

Over deze zeereis zal ik proberen enkele dingen op te schrijven omdat je anders zo gauw de bijzonderheden vergeet.Ik zal maar bij het begin beginnen.

Op de morgen 15 Maart, de dag die we al enige tijd in ons geheugen hadden, omdat het was de dag van onze inscheping naar Canada.

Hoe we er wel toe kwamen om te gaan emigreren? De eerste aanleiding was dunkt me wel, onze kening? in het jaar 1927. Ik was toen tenminste “eleven years old” Na de oorlog 40-’45 werd er in Warffum, de plaats waar we als bakker en bakkerin kwamen te wonen in het jaar ’42, een afdeling opgericht van de Chr. Emigratie Centrale. We gaven ons toen als lid op; voelden wel voor emigratie. Enkele jaren verliepen, maar in het jaar 1949 begonnen we eerst aan de zaak te werken, ook al doordat mijn zuster Hennie met haar gezin naar Amerika vertrok (6 Dec. 1949) en Jet en Foppe al naar Canada vertrokken waren.

In Warffum hebben we heel mooie herinneringen en hebben er ook 9 jaar ons brood gehad, maar toch voelden we ons bezwaard voor de toekomst. We weten het, onze Hemelse Vader had ons ook in  Warffum kunnen bewaren, maar na lang beraad en ook niet zonder deze zaak in ons gebed te denken, zijn we er toe overgegaan om naar onze familie te schrijven of ze voor ons een sponsor zouden kunnen vinden, die ons zou willen helpen over te komen.

Gelukkig waren Jet en Foppe bereid om hun best voor ons te doen, zodat we bericht van hen kregen dat een zekere A. Slothouber bereid was om voor ons de papieren aan te vragen nodig voor onze overkomst.
De heer Slothouber is in 1938 naar Canada geëmigreerd, heeft eerst bij een boer en op de fabriek gewerkt en heeft toen samen met een vriend een bakkerij gekocht.
Nu wij op weg zijn naar ons nieuwe vaderland, is het de bedoeling dat mijn man bij A. Slothouber in de bakkerij werkzaam zal zijn. Maar dat is nog toekomst, ik wil eerst vertellen hoe onze reis verloopt

15 Maart zijn we ‘s morgens om 5 uur opgestaan. We sliepen bij Paul en Mien en vertrokken om 7 uur met de diesel naar Rotterdam. Geert en Grietje arriveerden ook in Assen om 10 voor 7 uit Stadskanaal en Onne en Anna gingen mee voor de gezelligheid. Piet moest voor onderzoek naar Utrecht en kon dus ook zover meereizen. Tesamen met Jan en Nelly met gezin en Nelly haar broer, waren we een heel gezelschap. Na een voorspoedige reis kwamen we in Rotterdam aan. Eerst per tram naar de veerboot/ en toen naar het Holland Amerika loods, waar onze papieren gecontroleerd werden en wij van onze familie afscheid moesten nemen.

Nadat de formaliteiten vervuld waren konden we ons op de Volendam begeven. Een kruier bracht ons met onze koffers in onze hut. Alleen zouden we het ook dadelijk niet hebben kunnen vinden. Het is erg interessant om zo’n zee kasteel eens helemaal te bewonderen, maar daar hadden we eerst geen tijd voor want onze familie stond buiten tegenover het schip en hebben we een goed plaatsje gezocht om ze nog een tijdje te kunnen zien. Het was toen nog niet zo druk zodat we nog wel eens iets konden roepen. Lang hebben we hier eerst niet gestaan. De fam. is eerst een paar uur de stad in geweest en wij konden eten en koffie drinken zoveel we maar wilden. Na onze reis viel dit er lekker in en heb ik Onne en Gerard een poosje naar bed gebracht. Om drie uur wilde de familie weer present zijn, en was dit ook. Aan de wal vormde zich  een dichte haag van familie, vrienden en belangstellenden. Voor ons vertrek moesten we nog een oefening maken met de zwemvesten om ons en ons op onze plaats verzamelen van de sloep waar we bij hoorden. Inmiddels werd het al tegen 6 uur, maar nog kwamen er telkens nieuwe passagiers.

Eindelijk was het dan zover dat de loopplanken werden in gehaald en de stoomfluit drie stoten gaf, en haast zonder dat men het merkte, maakte de boot zich van de kade los. Nog een hele tijd konden we wuiven. Anna stond op een verhoging en Onne zagen we het langst. Tenminste zijn pet. Nog een poosje zwaaiden we gelijktijdig. Onne’s pet en mijn arm. De muziek begon het Wilhelmus te spelen. Buiten begon het nu ook te schemeren en binnen stond het eten voor ons klaar, wat ons weer heerlijk smaakte. Nu konden de kinderen gaan slapen wat trouwens niet zo gauw gelukte want door het hele schip was het een geloop en gedraaf van jewelste. De ouderen gingen nu veel een kijkje aan het dek nemen. Van allerlei lichtjes zag je. Ook veel andere schepen, die ten afscheid op hun stoomfluit bliezen. Even later kwam naast ons schip een boot die vooruit gevaren was met vrienden en bekenden. Iedereen zwaaide. Gelukkig hadden we prachtig weer.

Toen we Hoek van Holland gepasseerd waren was er weinig meer te zien en gingen we maar naar binnen en om half tien zochten we ons slaapplaatsen op. We maakten ook kennis met onze hut bewoners. Wat de hut betreft hebben we geboft. Het is vergeleken bij de andere hutten,tamelijk ruim en er staan tien bedden 5 x2 hoog. Mevr. Baukema en haar drie kinderen en een vriendin hebben de vijf andere bedden. Op de mannenzaal heeft de heer Baukema een bed vlak naast Klaas. Bij de heren is het nog veel minder gerieflijk dan bij ons en er slapen misschien wel 100 mannen op een zaal. Onfris en het schommelt er erger dan hier volgens Klaas. Er zijn ook wel zalen waar wel 100 moeders met kinderen slapen.

De eerste dag, vrijdag, waren er weinig zeezieken en ‘s avonds is er een dagsluiting om negen uur, onder leiding van Ds. De Vries, Ned. Herv. pred. van Holten(?). ‘s Avonds om tien uur is er samenkomst van Art 31 en ‘s morgens voor de R.K. ook is er nu gisteravond en vanavond om kwart over negen dansen, dus echt wat wils.

Zaterdagmorgen waren er heel wat zeezieken, hoewel de zee heel rustig is; volgens het kaartje met aantekeningen, licht golvend.

Nu ik dit schrijf is het zondagmorgen kwart voor tien en is het weer prachtig weer. Om tien uur is er “kerk” dus moet ik nu wel even ophouden. Gerard en ik zullen nu naar kerk gaan.

Zondagavond:
Gerard en ik zijn vanmorgen naar de kerk geweest. ‘t was een dienst van drie kwartier, maar het was een mooie boeiende toespraak. Ds. DeVries sprak over het woord van Jezus dat hij sprak tot z’n mede kruiselingen.”Heden zult gij met mij in het paradijs zijn” Alle drie keren dat we hem nu gehoord hebben haalt hij het aan dat we allen zoekers zijn van het verloren Paradijs, maar dat we zonder het geloof in Jezus Christus niets kunnen. Zonder Jezus zal, zo zei hij, de hemel een hel zijn. Een van de voorbeelden uit z’n toespraak was dit: In West Duitsland was een plaats gebombardeerd. Naderhand gingen de soldaten met de bevolking de zaak weer opruimen en ook een kerk. Toen ze daarmee bezig waren vonden ze ook bij de ingang een Christus beeld. Dit beeld gingen ze weer bij elkaar zoeken.en weer neerzetten, maar toen ze er bijna mee klaar waren ontbrak er nog iets en dat waren de handen van Jezus. Hoe ze ook zochten, ze werden niet gevonden en zo stond dan dat beeld daar zonder handen. En wat deden de soldaten ze maakten een bijschrift en plaatsten dat aan de voet van het beeld.Het luidde aldus: “Mijn handen zijn uw handen”. Zo moest het ook zijn. Wij willen straks in ons nieuwe vaderland de handen uit de mouwen steken,maar laat ons bedenken dat onze handen Zijn handen zijn. Gelukkig mogen we bij het vervullen van deze taak om kracht bidden uit de Hooge, in eigen kracht zullen we er niets van terecht brengen.

Verder is er nog weinig nieuws gebeurd. Tineke en Jan hadden gisteren last van spuw en kotsten iets, maar vandaag hebben ze wat op het dek rondgehold en hebben weer wat gegeten. Het weer laat zich niet zo best aanzien.
Tussen Vrijdag en Zaterdag nacht moet er ‘s nachts een schip op zeer  korte afstand achter de “Volendam” langs gevaren zijn zonder licht op. Naar men zegt op enkele meters. Toen de bemanning het schip ontdekte en drie stoten op de fluit gaf, deden ze ineens alle lichten aan. Dit had ook anders kunnen aflopen. Ook hierin hebben we Gods bewarende hand gezien.

Wat ons opviel op deze reis is dat het water, zolang we tussen het land voeren, zeegroen van kleur was, maar nu we op de Atlantisch zijn is het inkt blauw.

Dit is het einde van wat Moeder schreef. Andries Deleeuw, die veel werk heeft gedaan aan een “Snip” genealogy, wil een boek publiceren en heeft allang gevraagd naar dit schrijven. Al is het Moeders persoonlijk boekje, ik hoop dat jullie het  zullen waarderen. Het geeft ons een inzicht in hoe de Here heeft geleid in de grote stap om te emigreren.

Hartelijke groeten, Tena Evers-Snip, Wainfleet Ont. Canada.

Snip Origins

de snipperij

Surname Snip Origins

During the census of 1947 the amount of people bearing the name Snip as surname in the Netherlands was 523, the majority (231) of them living in the province of Groningen. A variety to the name is Snippe. One of the explanations of the name is the ‘address-name’ (location of the people) or ‘metonymic occupational name’ (professions of the people). (Source: Meertens Instituut)

During further examination of the Snip Family we eventually found Jannes Jans Snip, who lived and was born in Doezum. This is where the name finds its origin. Doezum happens to be adjacent to the so-called ‘Snipperij’. The Groninger encyclopedia mentions the following: “The Snipperij is a hamlet in the municipality of Grootegast nearby Kornhorn.

In 1828 educater AH. Smid mentions in ‘schoolmeesterraporten’ that the name is a remainder from the “Snip” (Snipe) hunts held back in the way. It is also possible that the name Snip comes from Sniep (which translates to a sharp edge in a far reaching piece of land). So it can be assumed that Jannes Jan picked his last name on basis of the community of which he origionated.

Doezum

Doezum is located in the municipality of Grootegast. On the report from 1828 Smid says the following about Doezum and Kornkorn (paraphrazed during translation): “The so-called Snipperij is a hamlet near the border of Noordwijk; it is located twenty minutes to the south and south east of the church, the people think that this name was given by its people, due to the snipe (Snip) hunts which were held in olden days.”

The Kornhorn, located to the west of the Snipperij, and bordering Opende, and has a distance to the church similar to the Snipperij. This place is also known for the hunts of grouse (‘korhoen’), and the people in those days called it Korhoek or Corenhorn, now Kornhorn. The hamlet the Snipperij is also adjacent to the so-called Ruskepad, a path way close to a farm called the Rusken, also belonging to the Snipperij.

The Snipperij

‘The Snipperij’ now is a hamlet between Noordwijk and Kornhorn, mostley in a dead-end street, to the east, also called Snipperij. The origin of the name is unclear. De Snipperij could point towards the Snip bird, but there is also a theory that it was named after the family Snip who used to reside in the area.

The Grootegast municipality archives were not much use coming closer to an answer, also there they were unaware how the hamlet got its name. However it is clear that it  allready had that name back in 1830. During the census of 1830 in the Snipperij six houses in a row were housing a person with the Snip Suriname.

Newer investigations reveal the name “De Snipperij” allready was used in a churchbook of Doezum during the  baptize of Roelf the son of Derk Roelfs and Sijbrig Aries (Snip) on the 26th December 1805 and the surname Snip was used in criminal case files against Grietje Pieters Snip in April 1807, so it is still unclear if the family got the name of the hamlet or the other way around.


Origional text written by: Andries de Leeuw
Translation by: Laura Snip Ljungqvist

Here you can read the origional text in Dutch.

De grafsteen van Lutske Snip

Op de grafsteen van Lutske Snip staat de volgende tekst: “overleden bij het redden van haar kind 9 augustus 1926.” Als zo iets dit leest vraag je je af, wat is er precies gebeurd die dag en wat is er geworden van haar kind(eren)? Vandaar mijn onderzoek naar dit familie drama.

Lutske, een dochter van Siete Snip en Antje van der Velde, is geboren 25 augustus 1893 te Sebaldeburen. Op 31 januari 1918 trouwt zij in Emmen met Popke van der Wei. In dit gezin worden 4 kinderen geboren.
Johannes (Jo) op 15 juni 1918, Siete op 15 september 1920, Antje op 28 juni 1923 en op 5 juni 1925 komt Gezina (Sientje) als jongste dochter binnen het gezin. Op 25 juni 1922 is er ook nog een dood kindje geboren.

En dan wordt het 9 augustus 1926, een zwarte dag. Het gezin van der Wei woont aan de Vledders bij Nieuw Weerdinge. Een van meisjes: Antje, 3 jaar oud, raakt te water in het kanaal. Moeder Lutske springt haar achterna. Antje wordt uit het water gehaald door passanten en overleeft het voorval. Maar Lutske wordt een tijdje niet meer opgemerkt, alle ogen zijn blijkbaar gericht op de geredde Antje, en zij verdrinkt. Een trieste bijkomstigheid is dat Lutske tijdens dit ongeval in verwachting was. Haar man Popke van der Wei was toentertijd werkzaam in Hengelo en dus niet aanwezig ten tijde van het ongeval.

Vader Popke blijft alleen achter met 4 kleine kinderen. De beide jongens, Johannes en Siete kunnen blijkbaar bij hun vader in blijven, maar er moet een oplossing gevonden worden voor de beide kleine meisjes, Gezina is nog maar 1 jaar oud is en Antje pas 3. De oplossing is dat Gezina wordt ondergebracht in het gezin van haar tante Janke en diens man Roelf Bouwes en Antje verder wordt opgevoed door tante Lamke en haar man Lute Hoogenberg. Gerrit Akker, getrouwd met Lutske’s jongste zusje Feikje, wordt benoemd tot toeziend voogd over de kinderen. Gezina wordt liefdevol opgevangen, zoals zij aan haar kinderen zal vertellen maar Antje voelt zich in het gezin Hoogenberg echter achtergesteld bij haar “pleeg”broer Egbert.

Gezina weet lange tijd niet dat Roelf en Janke niet haar echte ouders zijn, maar als zij voor het eerst naar de lagere school gaat hoort zij ineens de naam Gezina van der Wei in plaats van Gezina Bouwes. Thuis gekomen krijgt zij dan het hele verhaal over haar echte ouders te horen.

Het gezin Bouwes met onder in het midden Gezina

Popke van der Wei verhuisd met zijn beide zonen naar Hengelo waar ook zijn ouders wonen en hertrouwd op 1 september 1933 met Janna Meijer (* 10-09-1904). Hij overlijdt in 1968. Er blijft goed contact tussen de familie leden. Als Gezina in 1947 wil touwen met Albert Dennebos, moet zij daarvoor ook toestemming hebben van haar vader Popke van der Wei en dus wordt de reis naar het verre Hengelo ondernomen. Ook Antje trouwt in 1947, waarschijnlijk te Groningen, met P. Slomp. Johannes, de oudste zoon, trouwt met Marie Borchert en overlijdt 28 april 1996 in Doetinchem; van Siete is mij helaas verder niets bekend. Gezina ten slotte overlijdt op 12 maart 2010, 14 jaar na haar man Albert.

Paul Snip 09-12-2015

De kinderen van Pieter Popkes Snip

Pieter Popkes, een zoon van Popke Wobbes, is geboren omstreeks 1764. Hij trouwt op 20 mei 1787 met zijn nicht Geertje Hendriks. Uit dit huwelijk worden minimaal 2 kinderen geboren, Grietje en Ebeltje. Grietje is zo te zien vernoemd naar de moeder van haar vader, Grietje Jans en Ebeltje naar Geertjes moeder: Ebeltje Wobbes.

Grietje is geboren op 12 juni 1788, (gedoopt 22 juni) en de datum van haar overlijden is 24 september 1837. Deze laatste datum is pas kort geleden gevonden. Ebeltje is gedoopt op 1 Jan 1791. Tot zover is veel duidelijk. De overlijdens data van zowel Ebeltje als moeder Geertje zijn echter onbekend. Misschien is Geertje overleden bij de geboorte van Ebeltje, maar in ieder geval voor 20 mei 1792, want dan trouwt Pieter Popkes opnieuw en wel met met Geeske Jacobs Wiltschut de weduwe van Koene Jans Braamheer. Ook op 15 december 1793 staat dit huwelijk trouwens in het kerkboek vermeld. (??)

Behalve Grietje en Ebeltje heeft Pieter Popkes nog twee kinderen: Imkje en Popke.

Popke overlijdt de 5e juli 1811 op 18 jarige leeftijd. De naam van zijn moeder is volgens het kerkboek “Aangegeven lijken” Geeske Jacobs. Hij moet dus geboren zijn tussen juli 1793 en juli 1794. Er is van hem geen doopakte te vinden.

Op 18 januari 1818 wordt Imkje in Haule als volwassene gedoopt. Zij is dan 26 jaar. Dit houd in dat zij geboren moet zijn tussen januari 1792 en januari 1793.

Op 28 februari 1818 doet zij belijdenis.

Imkje overlijdt 13 maart 1862, in het huis van haar dochter Geertje en haar schoonzoon Johannes de Ruiter. Haar echtgenoot  Johannes Hasper is dan al twee jaar dood. De aangifte is door twee buren gedaan. (Jacob Nijenhuis en Gerrit Berkepies) Volgens de gegevens in de overlijdensakte is zij geboren op 24 juni 1789. Haar ouders zouden Popke Pieters en Geesje Jacobs zijn.
Er zijn dus hier minimaal 2 dingen fout. De naam van haar vader is Pieter Popkes en als zij geboren is in 1789, moet haar moeder Geertje Hendriks zijn. Als haar moeder Geeske Jacobs heet, moet ze geboren zijn omstreeks 1792. .
Zelf denk ik dat het laatste het geval is en wel om de onderstaande redenen.
– Imkje moet zelf haar eigen leeftijd doorgegeven hebben bij haar belijdenis. De geboorte datum is bij haar overlijden doorgegeven door buren.
– Bij een memorie van successie (1827) van een broer van Geertje Hendriks, (Berend Hendriks Schuurmans) staat Grietje wel als begunstigde vermeld, maar Imkje niet, terwijl ze dan nog wel in leven is. Ook Ebeltje staat trouwens niet vermeld, maar zij kan dan al overleden zijn.
– Imkje is zo te zien niet vernoemd naar de familieleden van Pieter Popkes, noch die van Geertje Hendriks. Echter een zus van Geeske Jacobs heette Imkjen. (gedoopt 1754)

Mijn conclusie is dat Imkje een dochter moet zijn van Geesje Jacobs Wiltschut. Zij is waarschijnlijk geboren op 24 juni 1792.

Verder vallen er nog twee zaken op over deze kinderen.
Imkje was bekend onder veel andere namen.(Iemktje, Iemkje, Iemke, Iempje, Ymkjen, Ymke, Ymkje, IJmkje en Imke)

Imkjes halfzus Grietje is in nog al eens aanraking geweest met justitie. (In 1807 voor diefstal en in 1808 voor baldadigheid in het tuchthuis) In 1827 woont zij in Donderen.(Dr) Ze sterft op 24 september 1837 in het huis van bewaring te Zwartsluis. (Ov)

Zie de post: Jeugdige Crimineel.

Paul Snip 30-10-2015

Wie was Phyllis Snip?

Wie was Phyllis Snip? 

Op mijn onderzoek naar familieleden in de USA werd mijn aandacht getrokken door een USA census 1930, waar de volgende informatie stond.

– John Snip, Head, 36 jaar, Holland
– Fredericka Snip, Wife, 24 jaar, Holland
– Phyllis Snip Daughter, 6 jaar, Portland

Was deze familie in te passen in de onze stamboom? Er was natuurlijk een death certificate van Fredericka G Elbert uit 1931 gehuwd met Heere Snip geboren 7 september 1892. Deze zouden dezelfde kunnen zijn. Een dochter van Heere, Frederika Johanna Snip bleek, volgens een overlijdens advertentie en een grafsteen in Nederland, op dezelfde dag (2 mei 1931) en in dezelfde plaats (Vancouver) geboren te zijn. Maar waar was Phyllis Snip dan gebleven? Na enige tijd intensief zoeken ben ik via Mundia in contact gekomen met een dochter van Phyllis, Wendy Cloyd Thorpe genaamd, en door haar werd mij een familie tragedie duidelijk.

Jannes (Joseph/Joe) Elbert (1867-1959) is op 9 mei 1907 met het schip “Rotterdam” in de USA aangekomen en heeft zijn vrouw, Berendina Catharina Bruggink (1882-1966) samen met hun twee kinderen, Berendina Elbert (1903-1985) en Frederika Johanna Elbert (1905-1931) na laten komen op 11 december 1907 met het schip “Rijndam”.

Als Frederika Johanna ouder is leert zij Einar Martinsen kennen en wordt zwanger van hem. Op 13 november 1923 bevalt ze van een dochter, die ze Phyllis Wilhelmina noemt. (Wilhelmina is de naam van de moeder van Einar) Ze is waarschijnlijk met hem getrouwd geweest omdat haar dochter Phyllis later Martinsen heet, maar is voor 12 mei 1923 gescheiden. Dan trouwt ze n.l. met Alfons van Pamelen, van wie ze echter al weer scheidt op 18 januari 1824.

Frederika trouwt  op 16 augustus 1924 in Multhomah (Oregon) met Heere Snip (hij noemt zich inderdaad ook wel John) en zij voeden samen Phyllis (Snip) op, die dan nog geen jaar oud is. In 1930 wordt Frederika opnieuw zwanger. Om te bevallen gaat ze naar ziekenhuis. Wendy mailde mij dat haar moeder Phyllis vertelde dat zij nog goed herinnerde, dat haar moeder zwanger naar het ziekenhuis ging en daar tijdens de bevalling van haar dochter Frederika Johanna overleed. Zij ziet zich nog als meisje van 8 in de kamer met haar moeders doodskist omgeven met witte lelies.

Omdat Heere is de USA geen werk kon vinden (vanwege de Depressie) wilde hij terug naar Nederland, samen met zijn dochter Frederika Johanna en zijn stiefdochter Phyllis, die hij mede had opgevoed en op wie hij dol was. Hij kon van een zus geld krijgen voor de terugtocht. De grootouders van Phyllis, Jannes en Berendina wilden hier echter geen toestemming voor geven. Zij zagen in Phyllis een beetje van hun lievelingsdochter Frederika Johanna.

Heere heeft nog bijna twee jaar geprobeerd ze over te halen, maar is toen samen met zijn dochter Frederika teruggekeerd naar Nederland. Phyllis is opgevoed door haar grootouders. Frederika wist niet van het bestaan van haar halfzus af tot zij een jaar of 20 was.

Heere hertrouwde in Nederland met Jacobina de Boer en overleed al in 1940.

Phyllis overleed 10 april 2014 in Salem, Oregon. Volgens haar obituary is zij inderdaad voornamelijk opgevoed door haar grootouders, maar woonde gedurende haar middelbare school tijd bij haar tante Berendina Elbert Verhagen en trouwde in 1945 met James Cloyd.

Paul Snip