De vader van Jelle Snip

Wie is de vader van Jelle Snip?

Bij de aangifte van van de geboorte van Jelle (* 01-01-1930) de zoon van Grietje Wygers Snip is ene Geeske Jans van Zannen (Zanten) de aangeefster. Deze Geeske Jans is de moeder van Jan Pieters Snip. Hij is gehuwd met Willemke Wygers Snip een oudere zus van Grietje. Een vader van Jelle wordt in de aangifte niet genoemd.

Waarom Geeske hier de aangifte doet van de geboorte van Jelle, de zoon van de zus van haar schoondochter, is in eerste instantie een raadsel. Jan Pieters heeft echter ook een jongere broer die Jelle Pieters heet en is deze ongeveer even oud als Grietje. Is deze Jelle Pieters de verwekker van Jelle en is daarom Geeske Jans van Zanten de aangeefster van deze geboorte? Maar waarom is het dan niet tot een huwelijk gekomen? Twee broers zouden dan zijn getrouwd met twee zussen en daar kan niets op tegen zijn. De waarheid moet een andere zijn en het blijft in eerste instantie nog onduidelijk naar wie Jelle vernoemd is.

De oplossing van deze vernoeming lijkt met enige zekerheid van zaken te liggen in een onderzoek naar de bevolking van Doezum in 1830, het jaar waar Jelle geboren is.

In het gebied, dat in 1830 de Snipperij wordt genoemd, blijken op de huisnummers 84, 86, 87 en 87a Snippen te wonen. Op huisnummer 88 woont de heer Jelle Ebels Neinhuis, oud 38 jaar,  landbouwer van beroep, geboren te Noordwijk, samen met zijn vrouw Gepke Hessels, oud 52 jaar, geboren te Buitenpost. Inwonend hier zijn Grietje Wygers Snip, oud 22 jaar, dienstmeid van beroep, geboren te Doezum en ene Gepke, oud 15 jaar, ook geboren te Doezum.

Nu wordt het mij (Andries de Leeuw) duidelijk naar wie Grietjes zoon Jelle vernoemd is. Dit moet deze Jelle Ebels Neinhuis (Nienhuis) zijn geweest. Zij heeft haar kind naar hem vernoemd, maar is is hij ook de verwekker?

Tevens is het logisch waarom de schoonmoeder van Grietjes zus Willemke de aangeefster is geweest van de geboorte van Jelle. Deze, Geeske Jans van Zanten, woonde namelijk op huisnummer 84 en het was in die jaren een goede gewoonte dat de buren, maar in dit geval zelfs ook nog familie, het kind aangaven bij de Burgerlijke Stand.

Een bijkomend probleem is te ontdekken wie de 15 jaar oude inwonende Gepke binnen het gezin van Jelle Ebels Neinhuis was. Deze Gepke moet geboren zijn in of omstreeks 1815 en zij zou een jongere zus van Grietje Wygers kunnen zijn. Grietje had al een zus Gepke (* 21-01-1812 in Doezum) doch deze is op 10-04-1813 in Doezum overleden. Maar Grietjes vader Wyger Popkes Snip overlijdt al op 02-11-1812 in Doezum. Een Gepke geboren in 1815 kan dus nooit een dochter zijn geweest van Wyger Popkes Snip, maar van wie dan wel?

En dan sluit het net, immers in 1830 woonden op huisnummer 88 Jelle Ebels Neinhuis, Gepke Hessels, Grietje Wygers Snip en deze Gepke. De hier genoemde Gepke Hessels moet de Gepke Hessels de Haan zijn die getrouwd was met Wyger Popkes Snip!

En dit betekent dat na het overlijden van Grietjes vader in 1812, Grietje was toen 6 jaar oud, haar moeder Gepke Hessels de Haan, onder het meenemen van haar kinderen, waaronder Grietje, is ingetrokken bij Jelle Ebels Nienhuis. Dochter Gebke (17-05-1814) zou echter volgens de geboorte aangifte (ook door Geeskes Jans!) niet uit de relatie relatie met Jelle Ebels geboren zijn, (in onecht) hoewel moeder Gebke dan al wel op huisnummer 88 woont. Jelle Ebels Neinhuis (Nijenhuis) en moeder Gepke Hessels (de Haan) trouwen een jaar later, op 18-06-1815. Dochter Gepke wordt dan niet erkent en heet, net als haar moeder, Gepke Hessels, later met de achternaam de Haan er aan toegevoegd. (geen Nienhuis)

Volgens Andries de Leeuw, die deze kluwen heeft ontrafeld, is Grietje’s stiefvader, Jelle Ebels Nienhuis, de verwekker van Jelle Snip. Hij is daarvan overtuigd. Dat zou logisch zijn als Grietje geen dochter was van Gepke Hessels of zelfs als hij aangifte had gedaan. Daarom is het volgens mij (Paul Snip) aannemelijker dat Jelle uit respect naar haar stiefvader is vernoemd. In dat geval blijft de biologische vader van Jelle dus onbekend net als als de vader van zijn tante Gepke Hessels de Haan.

Andries de Leeuw en Paul Snip

Is Grace Weidenaar Grietje Snip?

Is Grace Weidenaar dezelfde als Grietje Snip?

Op 19 juli 1883 wordt Grietje Snip geboren als het eerste kind van Willemke Wiegers Snip. Willemke is dan nog ongehuwd en woont in als huishoudster bij Jan Sybes Siebenga en zijn vrouw Pieterke de Kleine te Sebaldeburen. Wie de vader is van Grietje is onbekend. Is het misschien Jan, de werkgever van Willemke? Willemke krijgt namelijk als ongehuwde huishoudster bij de familie Siebenga na Grietje nog 3 kinderen (Hendrikje (+1887),  Hendrikje en Wieger) en binnen het huwelijk tussen Jan en Pieterke worden gedurende deze tijd geen kinderen meer geboren. Laat Jan Pieterke links liggen? Maar dan, kort nadat Pieterke op 1 april 1890 ineens toch nog een kind krijgt, (die wel door Jan erkent wordt!)  scheiden zij. Deze dochter krijgt de namen Iemkje Elizabeth, namen die vreemd genoeg in de familie van Jan noch Pieterke voorkomen. Volgens verhalen binnen de familie Siebenga zou deze dochter een kind zijn van ene Jan Lameris. (beide voornamen komen in zijn familie wel voor)

Na de scheiding trouwt Jan met Willemke, maar bij dit huwelijk worden de kinderen van Willemke niet door Jan erkend en zijn blijven dus Snip heten. Is dit misschien een deel van een afspraak met Pieterke of is hij toch niet de vader? Samen krijgen Jan en Willemke nog 5 kinderen. (Auke, Houktje, Ide (+1907), Wiebe en Johannes) allen dus wel dragend de achternaam Siebenga.

In 1909 besluiten Grietje, Hendrikje en Wieger zelf, zij zijn dan meerderjarig, officieel de achternaam hun stiefvader aan te nemen. Dit wordt bij koninklijk besluit in augustus 1909 toegestaan. Zo wordt Grietje Snip wordt dus Grietje Siebenga. Kort daarna emigreert de gehele familie naar de USA. Grietjes zusje Hendrikje is ondertussen getrouwd (29 januari 1910) met Gaele Couperus. Zij  vertrekken eerder en komen aan op 17 februari 1910 aan op Ellis Island; Jan en Willemke met de andere kinderen op 15 maart 1910. (Rijndam)

De familie Siebenga gaat in Riley, Illinois wonen. Volgens de US census van 25 April 1910 is Grietje 24 jaar en zij wordt dan ook al Grace genoemd. Op 28 januari 1911 trouwt een Grietje Siebenga uit Morego, Illinois met Wiliam Weidenaar uit Belgrade, Montana. Grietje is op de de “Marriage Licence” 25 jaar en William 24 jaar.

Volgens de geboorte gegevens zou Grietje (Grace) echter al 28 jaar moeten zijn. Zijn zowel de leeftijd uit de census en de huwelijksacte verkeerd opgeschreven of is er meer aan de hand, is dit wel de juiste Grietje Siebenga? Dit lijkt mij toch het geval, Morengo ligt vlakbij Riley en het volgens mij kan het ook zijn, dat de wat oudere Grietje expres haar leeftijd lager heeft doorgegeven, ze was tenslotte veel ouder dan William.
Hoe hebben William en Grietje (Grace) elkaar dan ontmoet? William woonde volgens de US census op 2 april 1910 nog in Gallatin, Montana. Is hij op reis geweest, hebben zij elkaar in deze relatief korte tijd onderweg ergens ontmoet en zijn zij verliefd op elkaar geworden? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Na hun huwelijk gaan William en Grace (Siebenga) Weidenaar in Montana, waar William vandaan kwam, wonen. Hun kinderen (geboren in Montana) worden zo te zien vernoemd, Minnie (* nov 1912, naar Grietjes moeder Willemke/Wilhelmina), Bertha (* okt 1912, naar Williams Moeder), John (* nov 1913, naar de vader van William), Hattie (* feb 1915, naar Grietjes zusje Hindrikje) en Lucy (* mrt 1917, naar een zus van William) Naar wie Lena Helmina (* mei 1918) is vernoemd is mij nog onduidelijk. Volgens de overlijdens acte van Minnesota is Lena trouwens in 1917 geboren, maar dit lijkt mij onjuist, te meer omdat op de “Draft registration card” van William (25 juni 1917) slechts 5 kinderen vermeld staan.

In de obituary bij het overlijden van Minnie staat o.a vermeld dat de de familie, als zij 6 jaar oud is, naar Parkersburg, Iowa verhuisd. Hier wordt ook Anna (dec 1919) geboren. Grietjes moeder Willemke en stiefvader Jan wonen in 1920 ook in deze staat en haar zusje Hindrikje (her)trouwd op 3 juni 1920 in: Parkersburg, Iowa met Jan Kuperus. Het lijkt er op dat Grietje en William dichter bij Grietjes familie wilden gaan wonen en ze kunnen dus makkelijk op Hindrikjes bruiloft aanwezig zijn geweest. In Iowa (Jefferson) wordt ook zoon Elkie (dec 1921) geboren.

In 1922 overlijdt Grietjes moeder Willemke. Hierna (in 1923, Minnie is dan 12) verhuisd de familie naar Minnesota. Hun dochter Grace wordt hier geboren (in Steele, okt 1923) en ook dochter Jennie Joann. (in Milica, feb 1926) Hindrikje is al eerder met haar familie naar Minnesota (Mille Lacs) verhuisd. Ook (stief)vader Jan Siebenga woont ook in Mille Lacs, tot hij overlijdt in 1933.

Op 8 Feb 1957 krijgt William, hij woont dan in Princeton, op de Highway 169 bij  Milo (Mille Lacs), dichtbij de woonplaats (Pease) van Hindrikje, een auto ongeluk en hij komt hierbij om het leven.

Iets meer dan een jaar later, 30 Jun 1958, sterft Grietje (Grace) in het Princton Communitiy Hospital. Volgens het “Certificate of Death” is de achternaam van Grietjes moeder aan de familie niet bekend. Wel staat hierin haar juiste geboortedatum (19 juli 1883, ze was dus wel 4 jaar ouder dan William) en ook dat haar geboorteland Holland (dus Nederland) is.

Het is voor mij dan helemaal duidelijk: Grace Weidenaar is echt Grietje Snip en haar moeder was Willemke Wiegers (Wilhelmina) Snip

Paul Snip 14-02-2017

De start van het onderzoek

De start van het onderzoek. Door Andries de Leeuw

Aangezien vele voorouders van mijn vrouw en neef in en rond Opende hebben gewoond, was het logisch daar te beginnen en kwamen wij al snel uit bij Wobbe Popkes, geboren ca. 1700 en ene Aaltje Cornelis.

Uit dit huwelijk werd eerst slechts 1 kind aangetroffen zijnde: Popke Wobbes * ca 1730. In de doopboeken van Tolbert werd de doop van Wobbe Popkes echter niet gevonden en ook niet die van deze gevonden zoon.

Deze Popke Wobbes * ca. 1730 bleek op 27-01-1754 te Grootegast te zijn gehuwd met Grietje Jans van Kornhorn. In Tolbert zijn twee zonen gedoopt: Wobbe, doop 13-10-1754 en Cornelis, doop 22-05-1757. (Bij de doop van Cornelis staat vermeld: Vader: Popke Wobbes wonende od. Niebert)
Het vermoeden bestond dat de bakermat van de Snippen dus Tolbert/Niebert was. Achteraf is vastgesteld en wel op 8 april 2006, dat deze conclusie niet juist bleek te zijn. Ik kom hier nader op terug.

In het kerkboek van Doesum in het jaar 1756 is het volgende gevonden: Aangekomen van Tolbert naar Doesum: Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Deze vestigen zich dus als eersten in Doezum en enige tijd later, tussen 1757 en 1766 volgde zijn zoon Popke Wobbes met zijn vrouw Grietje Jans, waar hun zoon Wijcher Popkes ~ 04-05-1766 als gedoopt wordt aangetroffen. Hij werd landbouwer.

Een verder aangetroffen naam was : Jan Popkes * ca 1760, eveneens dragend de achternaam Snip, overleden op 19-02-1813 in Gem. Grootegast en ook landbouwer van beroep.

De namen van de ouders in de overlijdensakte zijn helaas onbekend, toch zie ik hem als zekere zoon van Popke Wobbes en Grietje Jans. Deze Jan Popkes moet dan binnen het gezin als 3e zoon zijn geboren en zijn vernoemd naar Grietjes vader Jan. Zijn geboorte/doop is naar aller waarschijnlijkheid in Doezum zijn geweest.

Bovengenoemde Jan Popkes * 1760 past uitstekend in het tijdsplaatje, het overeenkomstig beroep met bovenvermelde Wijcher Popkes, de vernoeming naar Grietjes vader Jan, het gebied waar men woonde en werkte, daarnaast de onmogelijkheid deze Jan Popkes aan enig ander ouderpaar te plakken, maakt het dat ik voor 100%, zonder te beschikken over nader bewijs, zeker ben dat hij een zoon is van Popke Wobbes en Grietje Jans.


Vervolg van het onderzoek januari 2006.

In Opende wonen 3 families Snip, waarvan altijd werd gedacht dat dit geen familie van elkaar was. Inmiddels, 08-04-2006, zijn er voldoende aanknopingspunten te kunnen stellen dat het hier wel om 1 familie gaat, dat de oorsprong Grootegast is geweest en ons terug brengt in het jaar ca. 1620-1625, waar ene Popke Outses ter wereld kwam. De stamoudste waaruit de Snippen zijn voortgekomen is dus ene OUTSE, geboren ca. 1600, naam vrouw onbekend.

Uit verder onderzoek is gebleken dat, bestuderend de burgerlijke stand van de gehele Provincie Groningen over de jaren 1811 tot 1902, nagenoeg alle aangetroffen Snippen, gehuwd en overleden, terug zijn te voeren tot 1 familie.

Problemen in het vervolg onderzoek vanaf januari 2006 tot 8 april 2006 en de weg naar OUTSE ca. 1600.

De weg van Wobbe Popkes * ca. 1700 en zijn vrouw Aaltje Cornelis naar OUTSE van ca. 1600 was een weg vol vragen.

Het enige gegeven was dat Wobbe, niet wetend waar en exact wanneer hij geboren is, een vader moest hebben met de voornaam Popke, dat de naam van zijn moeder onbekend was en dat hij in 1756 vanuit Tolbert naar Doezum was gekomen.

Het 2e vraagstuk was in hoeverre zijn de drie families Snip in Opende al dan geen familie van elkaar en hoe zit het precies met een aangetroffen Snip-Snip huwelijk in het jaar 1825, waar vanuit de mij bekende Snippentak Willemke Wygers Snip huwt met de mij onbekende Jan Pieters Snip.

Het 3e vraagstuk was hoe de derde familie Snip te plaatsen binnen het geheel.

Beginnend bij de laatste vraag bleek deze snel oplosbaar te zijn, omdat uit de bekende Snippentak ene Grietje Wygers geboren op 27-12-1806 in Doezum als ongehuwd moeder op 01-01-1830 een zoon Jelle ter wereld brengt.

Er resteren nu nog 2 families Snip en wordt het hoofd gebogen hoe het zit met het gevonden Snip-Snip huwelijk.

Het onderzoek richt zich de afkomst van Jan Popkes Snip, de onbekende eend in de bijt, en hoe er wordt uitgekomen bij een stamoudste Jan ……….1708, waarvan eveneens de naam van de vrouw onbekend is.

Wel wordt ontdekt dat binnen de volkstelling van 1830 in 6 huizen op rij in het gebied de “Snipperij” gelegen onder Doezum beide families naast elkaar woonden, wat doet vermoeden de er sprake zou kunnen zijn van een eerder aanwezig familieverband.

Zie hiertoe de navolgende link Gezinnen 1830, waarop het moment van dat schrijven de waarheid nog niet was achterhaald. Hierin is interessante informatie opgenomen.

Alle gegevens zijn flinterdun en er resteren slechts 2 hoofdrolspelers die tot nu toe geen familie van elkaar. Dit zijn :

Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

De vraag rijst hier, kunnen Jan …………….. en Wobbe Popkes broers zijn geweest, met als gemeenschappelijke vader ene Popke. Dat zou inderdaad kunnen met Wobbe als vermoedelijk oudste zoon en Jan als jongere. Maar hoe bewijs je dat? Dat hun nazaten in 1830 buren blijken te zijn in “de Snipperij” onder Doezum is niet genoeg.

Uit de doopboeken van Tolbert blijkt dat de naam Popke Wobbes, als zoon van Wobbe Popkes een unieke naam te zijn, en omgekeerd dat Wobbe Popkes binnen de lidmatenregisters van Doezum eveneens een unieke naam is. Dit geeft enig houvast. Verder blijkt elk spoor in de omgeving van Tolbert een dood spoor te zijn.

Dat er affiniteit bestond met het dorp Kornhorn (Doezum) blijkt uit het feit dat Popke Wobbes, als zoon van onze Wobbe Popkes op 27-01-1754 huwt met Grietje Jans van Kornhorn. Kornhorn valt hier te lezen als Doezum, want Kornhorn wordt als woonplaats rond 1830 op de kaart gezet. Tot dusverre is er geen (nagenoeg geen) onderzoek verricht binnen de doopboeken van Doezum en het wordt hoog tijd om daar aandacht aan te gaan besteden.

En dan bij toeval valt op 8 april jl. alles samen door een aangetroffen site van ene Johan Wobbes. Los van veel aangetroffen zaken in deze site beperkt ik mij eerst tot het geven van de sleutel.

Eerst nogmaals onze hoofdrolspeler in beeld :

Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

Op de site van Johan Wobbes wordt het volgende gevonden :

Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10 januari 1654, overleden voor 3 april 1712. Gehuwd 1) op 20 mei 1694 te Doezum met Teube Reintjes, gedoopt Doezum, 25 augustus 1667. Dochter van Ryntien Remts en Teelsck Adam. Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Wijtske huwde 2) op 3 april 1712 te Grootegast met Berent Harms. Kinderen: Marjen, Antje. Wijtske huwde 3) op 10 mei 1722 te Grootegast met Berent Berents, afkomstig van Reene.

Uit het huwelijk van Popke Popkes en Wijdske Wobbes:
1. Popko Popkes, gedoopt Doezum, 08 september 1700.
2. Wobbe Popkes, gedoopt Doezum, 18 februari 1703.
3. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 9 mei 1706.
4. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 22 juli 1708.

Hieruit wordt mij alles duidelijk. Genoemde Jan Popkes, gedoopt 1706, moet zijn overleden voor de geboorte van Jan Popkes, gedoopt 1708.

Genoemde Wobbe Popkes, gedoopt 1703 is hij die in mijn onderzoek voorkwam als Wobbe Popkes ca. 1700 en huwde met Aaltje Cornelis.

Wobbe Popkes heeft dus gedurende de periode van zijn leven tijdelijk gewoond in de omgeving van Tolbert, waarna hij in 1756 terugkeerde naar zijn geboortedorp.

De aangetroffen Jan Popkes, gedoopt 1708 is de Jan ……………… ca. 1708 uit de onbekende Snippen familie.

Jan Popkes en Wobbe Popkes blijken dus zoals verwacht broers te zijn, waardoor de beide families Snip zijn samengesmolten tot 1 familie.

Alles voldoet in data en naam aan het verwachtingspatroon. Daarbij de unieke naam van Wobbe Popkes en feit dat men nog 1830 als familie samen woonde in het gebied “de Snipperij”, maakt het dat dit de sleutel tot de oplossing is geweest.

Ik geef mee dat er hier nog veel werk aan de winkel is een nog veel informatie uit de doopboeken van Doezum, doch mogelijk ook van Grootegast te vinden zal zijn.

Uit het overzicht blijkt nu ook dat de gebroeders Wobbe Popkes en Jan Popkes, waaruit de achternaam Snip is voortgekomen, een oudere broer hebben gehad met de naam Popko Popkes.

Het bijzondere is dat de nazaten van deze Popko Popkes, gedoopt 1700, zich in 1811, althans voor een deel de achternaam Wobbes hebben aangenomen en een deel de achternaam van Dijk en van de Veen.


Popke Popkes ~ 10-01-1654 in Grootegast, gehuwd 2 op 14-03-1697 in Grootegast, met Wietske Wobbes afkomstig van Doezum

Popke Popkes ouders zijn :

POPKE OUTSES, afkomstig van Grootegast, overleden voor 10 januari 1654. Gehuwd op 14 april 1647 te Grootegast met AVE GERBENS (of Afke Gerberts), geboren Lucaswolde, gedoopt Grootegast, 26 december 1628, Sint Stefanusdach, overleden na 3 juni 1666. Dochter van Gerben Uulckes en Marretien Pieters. Ave huwde 2) op 16 juli 1654 te Grootegast met Popke Rozema (weduwnaar van Fossa NN). Kinderen: Fosse, Popke. Ave huwde 3) op 7 oktober 1660 te Grootegast met Peter Harmens, afkomstig van Doezum. Kinderen: Jan, Johannes, Marta.
Uit dit huwelijk:
1. Outse Popkes, gedoopt Grootegast, 30 januari 1648. Gehuwd op 20 november 1670 te Aduard met Jantien Benes (weduwe van Zitse Cornelis), afkomstig van Aduard. Kinderen: Popke, Popke, Gretie.
Volgens een charter opgesteld door Hindrik Ferdinand, baron van In- en Kniphuisen op Lutsborgh Asinga Sassema, heer van Ulrum, etc. met afhangend zegel van d.d. 4 april 1704 verkoopt Oetse (Oustse) zijn huis te Aduard aan de weledelgeboren heer Lewe van Aduard. De prijs bdraagd 425 Carr. Guldens. De overdracht zal plaats hebben op 1 mei 1705, tot die tijd wordt het geheel verpand.

2. Deuwar Popkes, gedoopt Grootegast, 12 oktober 1651.
3. Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10-01-1654

*** Popke Outses, huwde in 1647, hetgeen betekent dat hij zo tussen 1617 en 1627 geboren moet zijn. Zijn vader Outse is dan geboren op of omstreeks 1600.

Waarde Snippen familie het is deze Outse geweest, waarvoor 3 werf hoera, waardoor u deze familiegeschiedenis kunt lezen en het is hij geweest die uw bestaan mogelijk heeft gemaakt.


10 april 2006. Andries de Leeuw, met dank aan mijn oom Jan Snip en zijn zoon Wieger Snip, die mij op een geweldige wijze binnen dit onderzoek hebben geholpen.

De kinderen van Pieter Popkes Snip

Pieter Popkes, een zoon van Popke Wobbes, is geboren omstreeks 1764. Hij trouwt op 20 mei 1787 met zijn nicht Geertje Hendriks. Uit dit huwelijk worden minimaal 2 kinderen geboren, Grietje en Ebeltje. Grietje is zo te zien vernoemd naar de moeder van haar vader, Grietje Jans en Ebeltje naar Geertjes moeder: Ebeltje Wobbes.

Grietje is geboren op 12 juni 1788, (gedoopt 22 juni) en de datum van haar overlijden is 24 september 1837. Deze laatste datum is pas kort geleden gevonden. Ebeltje is gedoopt op 1 Jan 1791. Tot zover is veel duidelijk. De overlijdens data van zowel Ebeltje als moeder Geertje zijn echter onbekend. Misschien is Geertje overleden bij de geboorte van Ebeltje, maar in ieder geval voor 20 mei 1792, want dan trouwt Pieter Popkes opnieuw en wel met met Geeske Jacobs Wiltschut de weduwe van Koene Jans Braamheer. Ook op 15 december 1793 staat dit huwelijk trouwens in het kerkboek vermeld. (??)

Behalve Grietje en Ebeltje heeft Pieter Popkes nog twee kinderen: Imkje en Popke.

Popke overlijdt de 5e juli 1811 op 18 jarige leeftijd. De naam van zijn moeder is volgens het kerkboek “Aangegeven lijken” Geeske Jacobs. Hij moet dus geboren zijn tussen juli 1793 en juli 1794. Er is van hem geen doopakte te vinden.

Op 18 januari 1818 wordt Imkje in Haule als volwassene gedoopt. Zij is dan 26 jaar. Dit houd in dat zij geboren moet zijn tussen januari 1792 en januari 1793.

Op 28 februari 1818 doet zij belijdenis.

Imkje overlijdt 13 maart 1862, in het huis van haar dochter Geertje en haar schoonzoon Johannes de Ruiter. Haar echtgenoot  Johannes Hasper is dan al twee jaar dood. De aangifte is door twee buren gedaan. (Jacob Nijenhuis en Gerrit Berkepies) Volgens de gegevens in de overlijdensakte is zij geboren op 24 juni 1789. Haar ouders zouden Popke Pieters en Geesje Jacobs zijn.
Er zijn dus hier minimaal 2 dingen fout. De naam van haar vader is Pieter Popkes en als zij geboren is in 1789, moet haar moeder Geertje Hendriks zijn. Als haar moeder Geeske Jacobs heet, moet ze geboren zijn omstreeks 1792. .
Zelf denk ik dat het laatste het geval is en wel om de onderstaande redenen.
– Imkje moet zelf haar eigen leeftijd doorgegeven hebben bij haar belijdenis. De geboorte datum is bij haar overlijden doorgegeven door buren.
– Bij een memorie van successie (1827) van een broer van Geertje Hendriks, (Berend Hendriks Schuurmans) staat Grietje wel als begunstigde vermeld, maar Imkje niet, terwijl ze dan nog wel in leven is. Ook Ebeltje staat trouwens niet vermeld, maar zij kan dan al overleden zijn.
– Imkje is zo te zien niet vernoemd naar de familieleden van Pieter Popkes, noch die van Geertje Hendriks. Echter een zus van Geeske Jacobs heette Imkjen. (gedoopt 1754)

Mijn conclusie is dat Imkje een dochter moet zijn van Geesje Jacobs Wiltschut. Zij is waarschijnlijk geboren op 24 juni 1792.

Verder vallen er nog twee zaken op over deze kinderen.
Imkje was bekend onder veel andere namen.(Iemktje, Iemkje, Iemke, Iempje, Ymkjen, Ymke, Ymkje, IJmkje en Imke)

Imkjes halfzus Grietje is in nog al eens aanraking geweest met justitie. (In 1807 voor diefstal en in 1808 voor baldadigheid in het tuchthuis) In 1827 woont zij in Donderen.(Dr) Ze sterft op 24 september 1837 in het huis van bewaring te Zwartsluis. (Ov)

Zie de post: Jeugdige Crimineel.

Paul Snip 30-10-2015

De zoektocht naar Aaltje Cornelis

Aaltje Cornelis

Lange tijd was de geboorte van Aaltje Cornelis echtgenote van Wobbe Popkes in de archieven niet te vinden, tot de doop van Aeltie de dochter van Cornelis Wijgers in het doopboek van de gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (13 juli 1704) werd ontdekt. Het was aannemelijk dat zij de juiste Aaltje was, temeer daar in het al eerder gevonden lidmatenboek van Zuiderdrachten (1740) niet ver onder de naam van haar echtgenoot (Wobbe Popkes en zijn vrouw) ook de naam Kornelis Wygers vermeld staat.

De naam van Aaltjes moeder was hiermee echter nog onbekend. Door een zoektocht naar de dopen van eventueel andere kinderen van Cornelis Wijgers werden ook zijn doop en die van zijn vrouw Ybeltje Hilles gevonden. Zij werden op latere leeftijd bij hun belijdenis gedoopt. (1701) Ook werd hun huwelijk gevonden.

Hiermee was mijn zoektocht echter nog niet ten einde omdat de naam van Aaltjes moeder Ybeltje was en de eerst geboren dochter van Aaltje en Wobbe volgens eerdere onderzoekingen Wijdstke heette. Er was misschien voor haar nog een dochter geboren, die naar haar vernoemd was.

Dit bracht mij naar een al eerder gevonden Ebeltje Wobbes gehuwd met Hendriks Jacobs. Zij past perfect in het plaatje. Niet alleen is zij net als haar dus jongere zuster Wijdstke (vernoemd naar Wobbes moeder) afkomstig uit Drachten, maar ook zijn beiden gehuwd in Midwolde, waar hun ouders indertijd woonden. Ook kloppen de vernoemingen van hun kinderen.
Een leuke bijkomstigheid is dat een dochter van Ebeltje en Hendrik (Geertjen Hindriks) dan de eerste vrouw was van haar neef Pieter Popkes (Snip)

Omdat zowel het huwelijk van Wobbe en Aaltje en de doop van hun kinderen Ebeltje, Wijdstke en Popke niet te vinden waren ben ik gaan zoeken in de trouw- en doop boeken van Drachten. Dezen heb ik echter niet gevonden. Wel bleek dat deze boeken tussen 1722 en 1740 nauwelijks zijn bijgehouden. (t.g.v. “agteloosheit” van de predikant drs. Duirsma)

Dit houd ook de mogelijkheid open, dat er nog meer kinderen (Cornelis Wobbes?) van Wobbe en Aaltje geboren zijn.

Feiten Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis
1703 Doop Wobbe Popkes zoon van Popke Popkes en Wijtske Wobbes in Doezum
1704 Doop Aaltje Cornelis dochter van Cornelis Wijgers en Ybeltje Hilles in Opsterland
1740 Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis wonen in (Zuider)Drachten
1742 Attestatie Wobbe en Aaltje: Drachten –> Lucaswolde
1747 Wobbe en Aaltje wonen in of nabij Midwolde (doop van zoon Jan)
1748 Huwelijk dochter Wijdstke in Midwolde (van Drachten)
1749 Huwelijk dochter Ebeltje in Midwolde (van Drachten)
1752 Attestatie Wobbe en Aaltje: Leek (Midwolde) –> Tolbert
1754 Huwelijk zoon Popke in Grootegast (van Tolbert)
1756 Attestatie Wobbe en Aaltje: Tolbert –> Doezum

Omdat het Kerkeboek Drachten van 1722 tot 1740 nauwelijks/niet bijgehouden is, is de tijdsindeling volgens mij ongeveer:

1725 Huwelijk Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Wobbe is 22 jaar en Aaltje 21 jaar
1726 Geboorte Popke Wobbes. (1e zoon) Bij zijn huwelijk is hij dan 28 jaar en 3 jaar jonger dan zijn vrouw Grietjen (geboren 1723)
1728 Geboorte Ebeltje Wobbes. (1e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 19 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1773. Zij is dan 43 jaar
1730 Geboorte Wijdstke Wobbes. (2e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 18 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1771. Zij is dan 41 jaar
Zijn er nog meer zonen, b.v. een Cornelis Wobbes geboren? Dit zou een eventuele 2e zoon zijn, die geboren is voor 1742 en overleden na 1747 toen Jan Wobbes geboren is. Jan is vernoemd naar een broer van Wobbe en zou een 3e zoon zijn. Tot 1740 kunnen er zo wie zo meer kinderen in Drachten geboren zijn. Dit geld ook voor Aris Wobbes, die geboren zou kunnen zijn omstreeks 1739.

Paul Snip

Speuren naar Ebbel en Ebeltje

Mijn speurtocht naar de nazaten van Ebbel en Ebeltje, nader beschreven.

Op dinsdag 20 maart 2006 werd door mij via internet een site aangetroffen, waarin werd genoemd de geboorte van ene Siete Snip op 05-11-1909 in Hoogkerk en overleden 28 juni 1973 te Schiermonnikoog, begraven in Midwolde.

Siete zou zijn gehuwd met ene Johanna Terpstra met als kinderen Ebbel, Sietske en Sietse, waarvan de geboortedatum en plaats onbekend zijn.

Ook de ouders van Siete worden in deze site niet genoemd en de vraag is dan, “wie zijn de vader en moeder?” en naar wie is deze Siete vernoemd?.


Uit mijn geïndexeerd-namenbestand komt te slechts 1 paar in aanmerking om de grootouders te zijn van deze Siete.

Dit zijn Siete Snip gehuwd met Antje van der Velde.

Samen krijgen deze 8 kinderen, 4 zonen en 4 dochters. De oudste van deze zonen heet Ebbel en is als enige getrouwd om de geboorte van Siete op 05-11-1909 in Hoogkerk te rechtvaardigen, daarbij benoemd hij zijn 1 zoon Ebbel.

Het kan dus niet mis. Volgens mij is Siete van 05-11-1909 * Hoogkerk een zoon van Ebel Snip en Ebeltje Venema. De vraag is “hoe bewijs je dat”?


Vervolgens wordt op internet aangetroffen ene Siete Snip die in een gehouden Sterrenloop op 28-01-2006 in Ureterp de 69 plaats behaalt, woonplaats Roderschool. Maar Roderschool is een niet bestaande plaats, dus wordt er gezocht in het telefoonboek naar de naam Snip in Roodeschool.

Helaas wordt hier geen Snip aangetroffen, doch krijg als service alle voorkomende Snippen in de regio Groningen voor mijn neus. Thank you!!

Hierin wordt gevonden ene E. Snip in Roderesch, hoezo regio Groningen? Roderesch is gelegen in Drente en op steenworp afstand gelegen van onze bewoning in Steenbergen.

De optelsom van dit alles is dat ik vermoed, door gaan telefoneren met deze E. Snip, dat ik te maken krijg met een heer Ebbel met als vader Siete.

En dit blijkt waar te zijn. Deze Ebbel blijkt goed verteller te zijn en is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie Snip en er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Het is prachtig om op deze manier tot een oplossing te komen.

Andries de Leeuw

Het misterie rond Margien Snip

Snip, Margien
Vrouw

* 30-03-1880 in Aduard (Gr)
+ 13-05-1932 in Briltil (Gr)

Begraven te Zuidhorn. Grafnummer : 1766

Beroep : Dienstmeid
Ouders : Klaas Snip en Bregtje Hoeksema


Zonen van Margien :

Okke * 27-07-1902 in Den Ham + 13-08-1903 in Den Ham
Klaas Bouwman * 27-07-1902 in Den Ham

Het gaat hier om een tweeling, waarvan Okke als Snip geboren is en Klaas als Bouwman, bijzonder.

10 jaar na de geboorte van beide kinderen huwt Margien met Harko Derks Bouwman en is de vermoedelijke verwekker van de boven vermelde tweeling. Aangezien Okke jong is overleden, wordt alleen Klaas bij het huwelijk gewettigd. Onbegrijpelijk is het dus dat Okke niet als Bouwman ter wereld kwam.


Gehuwd : 02-05-1912 in Groningen (Gr) met :

Harko Derk Bouwman
Man

* 10-11-1881 in Uithuizen (Gr)
+ 20-12-1953 in Zuidhorn (Gr)

Beroep : Bakker en Fabrieksarbeider
Ouders : Tjaard Derks Bouwman en Elizabeth Coolman

Kinderen :

Aalbrecht Geert Bouwman * 14-08-1914 in Groningen + 28-08-1914 in Groningen
Derk Bouwman * 00-10-1916 in Zuidhorn + 15-06-1917 in Zuidhorn
Levenloos geboren * 22-07-1920 in Briltil

Noot:
Bij het huwelijk werd een kind gewettigd, nl Klaas Snip die verder door het leven gaat als Bouwman.


English:
The marriage lagitimized a son, Klaas Snip, who would continue in life as Klaas Bouwman.

Van Snip naar Smitter

Van Snip naar Smitter

Op 5 mei 1747 werd te Midwolde gedoopt Jan Wobbes, zoon van Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis.

Er was tot dan van zijn ouders nagenoeg niets terug te vinden in de Groninger Archieven en dit was het ook het geval met Jan, totdat op enig moment zijn doopdatum werd aangetroffen in het doopboek van de gemeente Leek en Midwolde.

Verder werd er geen informatie over Jan gevonden, maar dan wordt na lang zoeken en combineren te Niekerk een huwelijk aangetroffen van ene Jan Wobbes uit Leek. Let wel, hij is geboren te Midwolde, dus de gemeente Leek. Jan huwt op 12-05-1776 met ene Geeske Jacobs van Pieterburen.

Geeske is gedoopt 7 november 1751 te Pieterburen en dochter van Jacob Hindricks en Hiltje Lamberts, ook wel aangetroffen als Hiltje Alberts. Dit laatste zal juist zijn gelet op verdere vernoemingen.

Uit het huwelijk van Jan en Geeske zijn totaal 8 kinderen geboren, het merendeel is te Niekerk geboren, doch o.a. ook in Zuidhorn:

Kinderen:

Wobbe * 1776 Jacob * 1778 Hiltje * 1781 Albert * 1783
Jacob * 1785 Albert * 1787 Jacob * 1792 Egbert * 1797

Qua leeftijd van Jan en Geeske zou dit dus inderdaad onze Jan kunnen zijn, doch het directe bewijs daartoe is niet aangetroffen. Maar dan wordt het overlijden gevonden van Jan Wobbes. Zijn overlijdensdatum is 10-01-1811 te DOEZUM!!

In de overlijdensakte is te lezen van Jan overleden is in zeer armoedige omstandigheden als “Diaconie Persoon” Dit houd in dat Jan, buiten zijn schuld, zijn familie niet meer kon onderhouden. Waarschijnlijk was hij hiervoor al ernstig ziek. Hij laat vrouw en 5 kinderen achter, “arm en behoeftig”. Zeker weten doen we het nooit, maar het heeft wel alle schijn van dat het klopt. Kort na Jans overlijden moest de achternaam gekozen worden en het moet Geeske, Jan’s vrouw zijn geweest, die de achternaam SMITTER heeft gekozen. Waarschijnlijk een afgeleide van het beroep van haar man, nl. Smid.

Dit laatste was een gok van Paul Snip, en volgens mij heeft hij gelijk. De naam Smitter in de provincie Groningen moet 1 familie zijn, dit getuige de plaatsen van geboorte, huwelijk en overlijden, alles in en rond Niekerk, waar voor het gezin alles begon. Geeske overlijdt op 16-04-1823 te Oldekerk als Geeske Smitter.

Wobbe Jans, Albert Jans en Egbert Jans waren de verdere naamdragers van deze familie.Voor zover bekend is deze familie Smitter in Nederland uitgestorven. De nazaten van Egbert Jans Smitter leven nog wel voort in de USA.

Andries de Leeuw en Paul Snip

Snip Oorsprong

de snipperij

Oorsprong achternaam Snip

Bij de volkstelling van 1947 is het aantal naamdragers met de naam Snip in de provincie Groningen, met 231 personen op het totaal van 523 personen in Nederland, het grootst. Een variant op deze naam zou Snippe zijn. Als verklaring voor de naam wordt ‘adresnaam’ of ‘metonymische beroepsnaam’ gegeven. (bron: Meertens Instituut)

Bij bestudering van de familie Snip kwam ik (Andries de Leeuw) uiteindelijk uit bij een mogelijke naamgever, ene Jannes Jans Snip, geboren te Doezum (Corringhorn). Hier vlakbij ligt dan ook waarschijnlijk de oorsprong van onze familienaam. In Doezum is namelijk ook een buurtschap genaamd ‘De Snipperij’. De Groninger Encyclopedie vermeld het volgende hierover: De Snipperij is een gehucht in de gemeente Grootegast nabij Kornhorn. In 1828 berichtte de onderwijzer A.H. Smid (*schoolmeesterrapporten) dat de naam zou zijn ontleend aan de vroeger gehouden snippenjachten. Ook is een verklaring dat deze naam is afgeleid van Sniep: een in een scherpe punt uitlopend stuk land. Het is dus zeer goed mogelijk dat Jannes Jans zijn achternaam heeft gekozen op grond van het buurtschap vanwaar hij afkomstig was.

Doezum

Doezum ligt in de gemeente Grootegast. Het schoolmeesterrapport uit 1828 van meester Smid zegt hierin het volgende over De Snipperij en Kornhorn:

“De zogenaamde Snipperij is een gehucht of buurtschap nabij de grenzen van Noordwijk; het ligt twintig minuten ten zuiden en zuidoosten van de kerk, Men denkt dat deze naam aan het zelve gegeven is, omdat daar in vroeger tijden voordelige Snippenjachten werden gehouden. De Kornhorn, ligt ten westen van de De Snipperij en grenst aan Opende. (fout op de kaart?) Het heeft een afstand van de kerk gelijk met de Snipperij, twintig minuten en het ligt ten zuidwesten of zuidzuidwesten van de kerk. Het heeft ook, zo men zegt, zijn naam van de jacht ontleend; hier werden in vroeger tijden veel korhoenen gevangen of geschoten en omdat dit wild hier in menigten verkeerde, noemde men die hoek de Korhoek of Curringehorn; nu zegt men gewoonlijk de Kornhorn. Dit gehucht en de Snipperij hebben hunne gemeenschap met de kerk door middel van het zogenaamde Ruskepad; dit pad zogenoemd omdat het grotendeels gericht is op een kleine boerderij, die nog wel de Rusken genoemd wordt, en behoort aan, of in de Snipperij.”

 De Snipperij

De Snipperij ligt  tussen Noordwijk en Kornhorn grotendeels aan een doodlopende zijweg, ook snipperij genaamd, naar het oosten. De oorsprong van de naam is tot nu toe onduidelijk. Zo zou naam De Snipperij zoals hiervoor vermeld kunnen verwijzen naar de vogel snip en de snippenjacht maar er is binnen de familie Snip ook een theorie die zegt dat het gehucht genoemd is naar deze familie, die uit deze streek afkomstig is.

Informatie bij de Gemeente Grootegast brengt de oplossing ook niet dichterbij, men weet daar niet hoe de naam is ontstaan. Wel is duidelijk dat het gebied in 1830 reeds die naam droeg. Tijdens de volkstelling van 1830 woonden in 6 huizen op een rij Snippen.

Recent onderzoek van Paul Snip in de Groninger Archieven toont aan dat in het doopboek van Doezum de naam De Snipperij op 26 december 1805 bij de doop van Roelf, zoon van Derk Roels en Sijbrig Aries (Snip) al werd gebruikt en in de processtukken tegen ene Grietje Pieters Snip wordt de achternaam Snip voor haar, haar vader en twee ooms in april 1807 ook al toegepast, dus voor de verplichte naamaanneming van 1811. Of de achternaam Snip afstamt van De Snipperij, of dat de plaatsnaam Snipperij vernoemd is naar de familie Snip blijft onduidelijk.

Andries de Leeuw en Paul Snip