Jan Snip 14-02-1915


Snip, Jan
Man

* 14-02-1915 in Tolbert (Gr)
+ 29-08-1961 in Groningen (Gr)

Beroep: Arbeider en Veehouder

 

 

 

 

 

Ouders: Jurjen Snip en Antje de Jong


Huwelijk: 15-05-1943 in Leek (Gr) met

Geertje Dijkstra
Vrouw

* 05-05-1917 in Oudehaske (Fr)
+ 29-12-1996 in Zuidhorn (Gr)

 

 

 

 

 

Ouders: Eelke Dijkstra en Antje Stoker


Kinderen en foto’s:   

Vlnr: Jurjen, Lucas, Eelke, Anne en Antje

Jurjen * 26-08-1943 in Tolbert (Gr)
Eelke * 16-02-1945 in Tolbert (Gr)
+ 16-12-2008 in Boerakker (Gr)
ongehuwd-veehouder
Lucas * 27-08-1947 in Tolbert (Gr)
+ 18-01-2017 in Boerakker (Gr)
ongehuwd-veehouder
Anne * 10-12-1951 in Tolbert (Gr)
ongehuwd-metaalarbeider
Antje * 07-04-1956 in Tolbert (Gr)