Snip Origins

de snipperij

Surname Snip Origins

During the census of 1947 the amount of people bearing the name Snip as surname in the Netherlands was 523, the majority (231) of them living in the province of Groningen. A variety to the name is Snippe. One of the explanations of the name is the ‘address-name’ (location of the people) or ‘metonymic occupational name’ (professions of the people). (Source: Meertens Instituut)

During further examination of the Snip Family we eventually found Jannes Jans Snip, who lived and was born in Doezum. This is where the name finds its origin. Doezum happens to be adjacent to the so-called ‘Snipperij’. The Groninger encyclopedia mentions the following: “The Snipperij is a hamlet in the municipality of Grootegast nearby Kornhorn.

In 1828 educater AH. Smid mentions in ‘schoolmeesterraporten’ that the name is a remainder from the “Snip” (Snipe) hunts held back in the way. It is also possible that the name Snip comes from Sniep (which translates to a sharp edge in a far reaching piece of land). So it can be assumed that Jannes Jan picked his last name on basis of the community of which he origionated.

Doezum

Doezum is located in the municipality of Grootegast. On the report from 1828 Smid says the following about Doezum and Kornkorn (paraphrazed during translation): “The so-called Snipperij is a hamlet near the border of Noordwijk; it is located twenty minutes to the south and south east of the church, the people think that this name was given by its people, due to the snipe (Snip) hunts which were held in olden days.”

The Kornhorn, located to the west of the Snipperij, and bordering Opende, and has a distance to the church similar to the Snipperij. This place is also known for the hunts of grouse (‘korhoen’), and the people in those days called it Korhoek or Corenhorn, now Kornhorn. The hamlet the Snipperij is also adjacent to the so-called Ruskepad, a path way close to a farm called the Rusken, also belonging to the Snipperij.

The Snipperij

‘The Snipperij’ now is a hamlet between Noordwijk and Kornhorn, mostley in a dead-end street, to the east, also called Snipperij. The origin of the name is unclear. De Snipperij could point towards the Snip bird, but there is also a theory that it was named after the family Snip who used to reside in the area.

The Grootegast municipality archives were not much use coming closer to an answer, also there they were unaware how the hamlet got its name. However it is clear that it  allready had that name back in 1830. During the census of 1830 in the Snipperij six houses in a row were housing a person with the Snip Suriname.

Newer investigations reveal the name “De Snipperij” allready was used in a churchbook of Doezum during the  baptize of Roelf the son of Derk Roelfs and Sijbrig Aries (Snip) on the 26th December 1805 and the surname Snip was used in criminal case files against Grietje Pieters Snip in April 1807, so it is still unclear if the family got the name of the hamlet or the other way around.


Origional text written by: Andries de Leeuw
Translation by: Laura Snip Ljungqvist

Here you can read the origional text in Dutch.

De grafsteen van Lutske Snip

Op de grafsteen van Lutske Snip staat de volgende tekst: “overleden bij het redden van haar kind 9 augustus 1926.” Als zo iets dit leest vraag je je af, wat is er precies gebeurd die dag en wat is er geworden van haar kind(eren)? Vandaar mijn onderzoek naar dit familie drama.

Lutske, een dochter van Siete Snip en Antje van der Velde, is geboren 25 augustus 1893 te Sebaldeburen. Op 31 januari 1918 trouwt zij in Emmen met Popke van der Wei. In dit gezin worden 4 kinderen geboren.
Johannes (Jo) op 15 juni 1918, Siete op 15 september 1920, Antje op 28 juni 1923 en op 5 juni 1925 komt Gezina (Sientje) als jongste dochter binnen het gezin. Op 25 juni 1922 is er ook nog een dood kindje geboren.

En dan wordt het 9 augustus 1926, een zwarte dag. Het gezin van der Wei woont aan de Vledders bij Nieuw Weerdinge. Een van meisjes: Antje, 3 jaar oud, raakt te water in het kanaal. Moeder Lutske springt haar achterna. Antje wordt uit het water gehaald door passanten en overleeft het voorval. Maar Lutske wordt een tijdje niet meer opgemerkt, alle ogen zijn blijkbaar gericht op de geredde Antje, en zij verdrinkt. Een trieste bijkomstigheid is dat Lutske tijdens dit ongeval in verwachting was. Haar man Popke van der Wei was toentertijd werkzaam in Hengelo en dus niet aanwezig ten tijde van het ongeval.

Vader Popke blijft alleen achter met 4 kleine kinderen. De beide jongens, Johannes en Siete kunnen blijkbaar bij hun vader in blijven, maar er moet een oplossing gevonden worden voor de beide kleine meisjes, Gezina is nog maar 1 jaar oud is en Antje pas 3. De oplossing is dat Gezina wordt ondergebracht in het gezin van haar tante Janke en diens man Roelf Bouwes en Antje verder wordt opgevoed door tante Lamke en haar man Lute Hoogenberg. Gerrit Akker, getrouwd met Lutske’s jongste zusje Feikje, wordt benoemd tot toeziend voogd over de kinderen. Gezina wordt liefdevol opgevangen, zoals zij aan haar kinderen zal vertellen maar Antje voelt zich in het gezin Hoogenberg echter achtergesteld bij haar “pleeg”broer Egbert.

Gezina weet lange tijd niet dat Roelf en Janke niet haar echte ouders zijn, maar als zij voor het eerst naar de lagere school gaat hoort zij ineens de naam Gezina van der Wei in plaats van Gezina Bouwes. Thuis gekomen krijgt zij dan het hele verhaal over haar echte ouders te horen.

Het gezin Bouwes met onder in het midden Gezina

Popke van der Wei verhuisd met zijn beide zonen naar Hengelo waar ook zijn ouders wonen en hertrouwd op 1 september 1933 met Janna Meijer (* 10-09-1904). Hij overlijdt in 1968. Er blijft goed contact tussen de familie leden. Als Gezina in 1947 wil touwen met Albert Dennebos, moet zij daarvoor ook toestemming hebben van haar vader Popke van der Wei en dus wordt de reis naar het verre Hengelo ondernomen. Ook Antje trouwt in 1947, waarschijnlijk te Groningen, met P. Slomp. Johannes, de oudste zoon, trouwt met Marie Borchert en overlijdt 28 april 1996 in Doetinchem; van Siete is mij helaas verder niets bekend. Gezina ten slotte overlijdt op 12 maart 2010, 14 jaar na haar man Albert.

Paul Snip 09-12-2015

De kinderen van Pieter Popkes Snip

Pieter Popkes, een zoon van Popke Wobbes, is geboren omstreeks 1764. Hij trouwt op 20 mei 1787 met zijn nicht Geertje Hendriks. Uit dit huwelijk worden minimaal 2 kinderen geboren, Grietje en Ebeltje. Grietje is zo te zien vernoemd naar de moeder van haar vader, Grietje Jans en Ebeltje naar Geertjes moeder: Ebeltje Wobbes.

Grietje is geboren op 12 juni 1788, (gedoopt 22 juni) en de datum van haar overlijden is 24 september 1837. Deze laatste datum is pas kort geleden gevonden. Ebeltje is gedoopt op 1 Jan 1791. Tot zover is veel duidelijk. De overlijdens data van zowel Ebeltje als moeder Geertje zijn echter onbekend. Misschien is Geertje overleden bij de geboorte van Ebeltje, maar in ieder geval voor 20 mei 1792, want dan trouwt Pieter Popkes opnieuw en wel met met Geeske Jacobs Wiltschut de weduwe van Koene Jans Braamheer. Ook op 15 december 1793 staat dit huwelijk trouwens in het kerkboek vermeld. (??)

Behalve Grietje en Ebeltje heeft Pieter Popkes nog twee kinderen: Imkje en Popke.

Popke overlijdt de 5e juli 1811 op 18 jarige leeftijd. De naam van zijn moeder is volgens het kerkboek “Aangegeven lijken” Geeske Jacobs. Hij moet dus geboren zijn tussen juli 1793 en juli 1794. Er is van hem geen doopakte te vinden.

Op 18 januari 1818 wordt Imkje in Haule als volwassene gedoopt. Zij is dan 26 jaar. Dit houd in dat zij geboren moet zijn tussen januari 1792 en januari 1793.

Op 28 februari 1818 doet zij belijdenis.

Imkje overlijdt 13 maart 1862, in het huis van haar dochter Geertje en haar schoonzoon Johannes de Ruiter. Haar echtgenoot  Johannes Hasper is dan al twee jaar dood. De aangifte is door twee buren gedaan. (Jacob Nijenhuis en Gerrit Berkepies) Volgens de gegevens in de overlijdensakte is zij geboren op 24 juni 1789. Haar ouders zouden Popke Pieters en Geesje Jacobs zijn.
Er zijn dus hier minimaal 2 dingen fout. De naam van haar vader is Pieter Popkes en als zij geboren is in 1789, moet haar moeder Geertje Hendriks zijn. Als haar moeder Geeske Jacobs heet, moet ze geboren zijn omstreeks 1792. .
Zelf denk ik dat het laatste het geval is en wel om de onderstaande redenen.
– Imkje moet zelf haar eigen leeftijd doorgegeven hebben bij haar belijdenis. De geboorte datum is bij haar overlijden doorgegeven door buren.
– Bij een memorie van successie (1827) van een broer van Geertje Hendriks, (Berend Hendriks Schuurmans) staat Grietje wel als begunstigde vermeld, maar Imkje niet, terwijl ze dan nog wel in leven is. Ook Ebeltje staat trouwens niet vermeld, maar zij kan dan al overleden zijn.
– Imkje is zo te zien niet vernoemd naar de familieleden van Pieter Popkes, noch die van Geertje Hendriks. Echter een zus van Geeske Jacobs heette Imkjen. (gedoopt 1754)

Mijn conclusie is dat Imkje een dochter moet zijn van Geesje Jacobs Wiltschut. Zij is waarschijnlijk geboren op 24 juni 1792.

Verder vallen er nog twee zaken op over deze kinderen.
Imkje was bekend onder veel andere namen.(Iemktje, Iemkje, Iemke, Iempje, Ymkjen, Ymke, Ymkje, IJmkje en Imke)

Imkjes halfzus Grietje is in nog al eens aanraking geweest met justitie. (In 1807 voor diefstal en in 1808 voor baldadigheid in het tuchthuis) In 1827 woont zij in Donderen.(Dr) Ze sterft op 24 september 1837 in het huis van bewaring te Zwartsluis. (Ov)

Zie de post: Jeugdige Crimineel.

Paul Snip 30-10-2015

Wie was Phyllis Snip?

Wie was Phyllis Snip? 

Op mijn onderzoek naar familieleden in de USA werd mijn aandacht getrokken door een USA census 1930, waar de volgende informatie stond.

– John Snip, Head, 36 jaar, Holland
– Fredericka Snip, Wife, 24 jaar, Holland
– Phyllis Snip Daughter, 6 jaar, Portland

Was deze familie in te passen in de onze stamboom? Er was natuurlijk een death certificate van Fredericka G Elbert uit 1931 gehuwd met Heere Snip geboren 7 september 1892. Deze zouden dezelfde kunnen zijn. Een dochter van Heere, Frederika Johanna Snip bleek, volgens een overlijdens advertentie en een grafsteen in Nederland, op dezelfde dag (2 mei 1931) en in dezelfde plaats (Vancouver) geboren te zijn. Maar waar was Phyllis Snip dan gebleven? Na enige tijd intensief zoeken ben ik via Mundia in contact gekomen met een dochter van Phyllis, Wendy Cloyd Thorpe genaamd, en door haar werd mij een familie tragedie duidelijk.

Jannes (Joseph/Joe) Elbert (1867-1959) is op 9 mei 1907 met het schip “Rotterdam” in de USA aangekomen en heeft zijn vrouw, Berendina Catharina Bruggink (1882-1966) samen met hun twee kinderen, Berendina Elbert (1903-1985) en Frederika Johanna Elbert (1905-1931) na laten komen op 11 december 1907 met het schip “Rijndam”.

Als Frederika Johanna ouder is leert zij Einar Martinsen kennen en wordt zwanger van hem. Op 13 november 1923 bevalt ze van een dochter, die ze Phyllis Wilhelmina noemt. (Wilhelmina is de naam van de moeder van Einar) Ze is waarschijnlijk met hem getrouwd geweest omdat haar dochter Phyllis later Martinsen heet, maar is voor 12 mei 1923 gescheiden. Dan trouwt ze n.l. met Alfons van Pamelen, van wie ze echter al weer scheidt op 18 januari 1824.

Frederika trouwt  op 16 augustus 1924 in Multhomah (Oregon) met Heere Snip (hij noemt zich inderdaad ook wel John) en zij voeden samen Phyllis (Snip) op, die dan nog geen jaar oud is. In 1930 wordt Frederika opnieuw zwanger. Om te bevallen gaat ze naar ziekenhuis. Wendy mailde mij dat haar moeder Phyllis vertelde dat zij nog goed herinnerde, dat haar moeder zwanger naar het ziekenhuis ging en daar tijdens de bevalling van haar dochter Frederika Johanna overleed. Zij ziet zich nog als meisje van 8 in de kamer met haar moeders doodskist omgeven met witte lelies.

Omdat Heere is de USA geen werk kon vinden (vanwege de Depressie) wilde hij terug naar Nederland, samen met zijn dochter Frederika Johanna en zijn stiefdochter Phyllis, die hij mede had opgevoed en op wie hij dol was. Hij kon van een zus geld krijgen voor de terugtocht. De grootouders van Phyllis, Jannes en Berendina wilden hier echter geen toestemming voor geven. Zij zagen in Phyllis een beetje van hun lievelingsdochter Frederika Johanna.

Heere heeft nog bijna twee jaar geprobeerd ze over te halen, maar is toen samen met zijn dochter Frederika teruggekeerd naar Nederland. Phyllis is opgevoed door haar grootouders. Frederika wist niet van het bestaan van haar halfzus af tot zij een jaar of 20 was.

Heere hertrouwde in Nederland met Jacobina de Boer en overleed al in 1940.

Phyllis overleed 10 april 2014 in Salem, Oregon. Volgens haar obituary is zij inderdaad voornamelijk opgevoed door haar grootouders, maar woonde gedurende haar middelbare school tijd bij haar tante Berendina Elbert Verhagen en trouwde in 1945 met James Cloyd.

Paul Snip

De zoektocht naar Aaltje Cornelis

Aaltje Cornelis

Lange tijd was de geboorte van Aaltje Cornelis echtgenote van Wobbe Popkes in de archieven niet te vinden, tot de doop van Aeltie de dochter van Cornelis Wijgers in het doopboek van de gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (13 juli 1704) werd ontdekt. Het was aannemelijk dat zij de juiste Aaltje was, temeer daar in het al eerder gevonden lidmatenboek van Zuiderdrachten (1740) niet ver onder de naam van haar echtgenoot (Wobbe Popkes en zijn vrouw) ook de naam Kornelis Wygers vermeld staat.

De naam van Aaltjes moeder was hiermee echter nog onbekend. Door een zoektocht naar de dopen van eventueel andere kinderen van Cornelis Wijgers werden ook zijn doop en die van zijn vrouw Ybeltje Hilles gevonden. Zij werden op latere leeftijd bij hun belijdenis gedoopt. (1701) Ook werd hun huwelijk gevonden.

Hiermee was mijn zoektocht echter nog niet ten einde omdat de naam van Aaltjes moeder Ybeltje was en de eerst geboren dochter van Aaltje en Wobbe volgens eerdere onderzoekingen Wijdstke heette. Er was misschien voor haar nog een dochter geboren, die naar haar vernoemd was.

Dit bracht mij naar een al eerder gevonden Ebeltje Wobbes gehuwd met Hendriks Jacobs. Zij past perfect in het plaatje. Niet alleen is zij net als haar dus jongere zuster Wijdstke (vernoemd naar Wobbes moeder) afkomstig uit Drachten, maar ook zijn beiden gehuwd in Midwolde, waar hun ouders indertijd woonden. Ook kloppen de vernoemingen van hun kinderen.
Een leuke bijkomstigheid is dat een dochter van Ebeltje en Hendrik (Geertjen Hindriks) dan de eerste vrouw was van haar neef Pieter Popkes (Snip)

Omdat zowel het huwelijk van Wobbe en Aaltje en de doop van hun kinderen Ebeltje, Wijdstke en Popke niet te vinden waren ben ik gaan zoeken in de trouw- en doop boeken van Drachten. Dezen heb ik echter niet gevonden. Wel bleek dat deze boeken tussen 1722 en 1740 nauwelijks zijn bijgehouden. (t.g.v. “agteloosheit” van de predikant drs. Duirsma)

Dit houd ook de mogelijkheid open, dat er nog meer kinderen (Cornelis Wobbes?) van Wobbe en Aaltje geboren zijn.

Feiten Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis
1703 Doop Wobbe Popkes zoon van Popke Popkes en Wijtske Wobbes in Doezum
1704 Doop Aaltje Cornelis dochter van Cornelis Wijgers en Ybeltje Hilles in Opsterland
1740 Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis wonen in (Zuider)Drachten
1742 Attestatie Wobbe en Aaltje: Drachten –> Lucaswolde
1747 Wobbe en Aaltje wonen in of nabij Midwolde (doop van zoon Jan)
1748 Huwelijk dochter Wijdstke in Midwolde (van Drachten)
1749 Huwelijk dochter Ebeltje in Midwolde (van Drachten)
1752 Attestatie Wobbe en Aaltje: Leek (Midwolde) –> Tolbert
1754 Huwelijk zoon Popke in Grootegast (van Tolbert)
1756 Attestatie Wobbe en Aaltje: Tolbert –> Doezum

Omdat het Kerkeboek Drachten van 1722 tot 1740 nauwelijks/niet bijgehouden is, is de tijdsindeling volgens mij ongeveer:

1725 Huwelijk Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Wobbe is 22 jaar en Aaltje 21 jaar
1726 Geboorte Popke Wobbes. (1e zoon) Bij zijn huwelijk is hij dan 28 jaar en 3 jaar jonger dan zijn vrouw Grietjen (geboren 1723)
1728 Geboorte Ebeltje Wobbes. (1e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 19 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1773. Zij is dan 43 jaar
1730 Geboorte Wijdstke Wobbes. (2e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 18 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1771. Zij is dan 41 jaar
Zijn er nog meer zonen, b.v. een Cornelis Wobbes geboren? Dit zou een eventuele 2e zoon zijn, die geboren is voor 1742 en overleden na 1747 toen Jan Wobbes geboren is. Jan is vernoemd naar een broer van Wobbe en zou een 3e zoon zijn. Tot 1740 kunnen er zo wie zo meer kinderen in Drachten geboren zijn. Dit geld ook voor Aris Wobbes, die geboren zou kunnen zijn omstreeks 1739.

Paul Snip

Turf Transporteren

Op 8 januari 2012 ontving ik deze prachtige foto van een vrachtauto vol met turf van Jane Cathy Snip (*19-10-1973) wonend in Canada. Mij was onbekend wie de personen op deze foto waren, maar na enige inspanningen ontdekte ik dat het hier moet gaan om Popke,  de oudste zoon van Klaas Snip en Janke van der Velde. Deze Popke blijkt dus niet alleen schipper geweest te zijn, maar heeft ook, samen met zijn zoon/zonen, een transportonderneming gehad. Zij transporteerden ook turf over de weg. De plaats van vestiging was volgens de opschrift op de auto: Stadskanaal. Waarschijnlijk staat deze Popke rechts op de foto en zijn zoon Frebus links.


Achtergrond informatie

Klaas Snip (* 07-11-1848 in Tolbert), de vader van boven genoemde Popke,  komt uit een gezin van 5 kinderen. Klaas heeft 3 broers en 1 zus. Hun ouders waren Jan Snip en Janke Klazens Westerhof. Een eerder geboren eeste zoon, ook Klaas geheten, sterft al op zeer jeugdige leftijd,

Alle zonen waren arbeider van beroep, net als vader Jan. Zonen Jannes en Siete blijven gedurende de rest van hun leven in Tolbert en omstreken wonen, maar Klaas, ook eerst arbeider dus, gaat een aantal jaren na zijn huwelijk, in 1878 te Leek met Janke van der Velde, het avontuur opzoeken en verlaat Tolbert.

Op 4 december 1880 huurt Klaas een overdekt onbewegerd roefschuitje genaamd “Jonge Geertje”, groot 17 ton van Andries Lykeles Hoekstra, scheepstimmerman te Harkema Opeinde. En zo wordt Klaas binnenschipper.

Het gezin krijgt 8 zonen, waarvan er 1 zeer jong is overleden. De overigen, behalve Jannes, die al in 1917 overlijdt aan de Spaanse Griep en die slechts schippersknecht wordt, oefenden het beroep van (binnen)schipper uit. Hun basis wordt Oost Groningen en zij komen terecht in plaatsen zoals Hoogezand en Stadskanaal.

De kinderen van Klaas en Janke zijn:

Popke * 25-12-1878 in Tolbert
IJpe * 24-05-1880 in Tolbert
Jan * 22-08-1882 in Tolbert + 10-03-1884 in Leeuwarden
Jan * 07-03-1885 in Leeuwarden
Jannes * 19-12-1887 in Martenshoek (Hoogezand)
Siete * 03-04-1890 in Hoogkerk
Klaas * 18-12-1895 in Hoogezand
Taeke * 27-05-1896 in Sappemeer

In het jaar 1892 gaat het niet goed met Klaas en zijn familie. Zijn schip is lek, er zijn geen inkomsten meer en ook heeft hij een schuld van f 120,00

 

 

 

 

 

 

 

Mede dankzij bovenstaande artikelen in het Nieuwsblad van het Noorden kan zo te zien een nieuwe start worden gemaakt. Hij kan blijkbaar een schip kopen want in 1933, na zijn overlijden, wordt zijn schip: Goede Verwachting verkocht. Alle kinderen, dus ook de oudste zoon Popke, gaan met meer of minder succes, ook vaak als schipper, werken in de binnenscheepvaart.

 

 

 

 

 

 

Andries de Leeuw en Paul Snip

Speuren naar Ebbel en Ebeltje

Mijn speurtocht naar de nazaten van Ebbel en Ebeltje, nader beschreven.

Op dinsdag 20 maart 2006 werd door mij via internet een site aangetroffen, waarin werd genoemd de geboorte van ene Siete Snip op 05-11-1909 in Hoogkerk en overleden 28 juni 1973 te Schiermonnikoog, begraven in Midwolde.

Siete zou zijn gehuwd met ene Johanna Terpstra met als kinderen Ebbel, Sietske en Sietse, waarvan de geboortedatum en plaats onbekend zijn.

Ook de ouders van Siete worden in deze site niet genoemd en de vraag is dan, “wie zijn de vader en moeder?” en naar wie is deze Siete vernoemd?.


Uit mijn geïndexeerd-namenbestand komt te slechts 1 paar in aanmerking om de grootouders te zijn van deze Siete.

Dit zijn Siete Snip gehuwd met Antje van der Velde.

Samen krijgen deze 8 kinderen, 4 zonen en 4 dochters. De oudste van deze zonen heet Ebbel en is als enige getrouwd om de geboorte van Siete op 05-11-1909 in Hoogkerk te rechtvaardigen, daarbij benoemd hij zijn 1 zoon Ebbel.

Het kan dus niet mis. Volgens mij is Siete van 05-11-1909 * Hoogkerk een zoon van Ebel Snip en Ebeltje Venema. De vraag is “hoe bewijs je dat”?


Vervolgens wordt op internet aangetroffen ene Siete Snip die in een gehouden Sterrenloop op 28-01-2006 in Ureterp de 69 plaats behaalt, woonplaats Roderschool. Maar Roderschool is een niet bestaande plaats, dus wordt er gezocht in het telefoonboek naar de naam Snip in Roodeschool.

Helaas wordt hier geen Snip aangetroffen, doch krijg als service alle voorkomende Snippen in de regio Groningen voor mijn neus. Thank you!!

Hierin wordt gevonden ene E. Snip in Roderesch, hoezo regio Groningen? Roderesch is gelegen in Drente en op steenworp afstand gelegen van onze bewoning in Steenbergen.

De optelsom van dit alles is dat ik vermoed, door gaan telefoneren met deze E. Snip, dat ik te maken krijg met een heer Ebbel met als vader Siete.

En dit blijkt waar te zijn. Deze Ebbel blijkt goed verteller te zijn en is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie Snip en er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Het is prachtig om op deze manier tot een oplossing te komen.

Andries de Leeuw

Voetballer Klaas Snip

Voetbal legende
Mocht er ooit nog eens een Hall of Fame komen in de Oosterparkwijk in stad Groningen, dan zal er toch zeker ook een plaatsje worden ingeruimd voor Klaas Snip.

Een geboren en getogen Oosterparker, die als voetballer vooral succesrijk was in de marge van het betaalde voetbal. Een grote jongen bij kleine clubs, zo mag Klaas in de Noordelijke sportgeschiedenis worden bijgezet. Zijn domein was de toenmalige tweede divisie, waar hij bij clubs als Oosterparkers, Tubantia, Veendam, Zwartemeer en Be Quick furore maakte als goaltjesdief. Niet voor niets staat Oosterparkers als eerste club in dit rijtje geposteerd. Daar stond zijn voetbalwieg. En via Oosterparkers haalde hij bijna wekelijks de krant als doelpuntenmaker van dienst.

Geheel links: Klaas Snip 

Klaas Snip was niet alleen een felle rakker in het veld, maar bovenal een voetballer met gogme, zoals Louis van Gaal dat pleegt te zeggen van spelers die een wedstrijd kunnen “lezen”. Hij scoorde niet alleen zelf gemakkelijk, maar bracht ook zijn medespelers kansrijk voor het doel.

Zwartemeer
In zijn Zwartemeer-periode vormde hij met Tony Roosken een superduo. In het seizoen 1963/1964 troffen ze getweeën liefst 44 keer het doel; Roosken negenentwintig keer en Klaas vijftien keer. Maar aan de basis van Roosken’s-doelpunt stond Klaas Snip. De topscorer aller tijden van Zwartemeer stak enkele jaren geleden nog eens de loftrompet over Klaas Snip in een boek over de geschiedenis van Zwartemeer en SC Drente. Uit de mond van Roosken werd opgetekend “Wij vormden een gouden duo”.

Met Roosken speelde hij avant-la-lettre in een tweespitsen concept. In die tijd was het gebruikelijk om met vijf aanvallers te spelen in het zogenaamde W-systeem, waarbij de buitenspelers en de midvoor vooruitgeschoven pionnen waren. Snip en Roosken gedijden echter in de omgekeerde variant, de M-vorm, met de binnenspelers als (twee) diepe aanvallers. Snip legde later, toen hij als bijna veertiger zijn laatste actieve voetbaldagen sleet in GRC 2, nog eens uit waarom het M- systeem prefereerde. “Dan krijg je meer ruimte voor het maken van acties”. Met die visie was Klaas Snip zijn tijd ver vooruit. Vandaag de dag is het tweespitsensysteem zelfs in het internationale topvoetbal min of meer heilig verklaard.

Dank zij de klik tussen Roosken en Snip speelde Zwartemeer een van de weinige hoofdrollen in haar profbestaan. Uiteindelijk werd in de tweede divisie A een tweede plaats bereikt. Promotiekansen waren er vervolgens nog in de nacompetitie, maar de beslissende wedstrijd in Kerkrade tegen Roda JC ging verloren. Maar de penningmeester van Zwartemeer was nog nooit zo blij geweest. Hij kon na dit goede seizoen eindelijk een positief saldo boeken; een plus van zegge en schrijve 20.644,65 gulden.

Clubs
Klaas Snip bleef als semi-profvoetballer nooit lang bij een club. In een periode van nog geen tien jaar versleet hij er liefst vijf clubs. Aldus was hij een van de eerste voetbalnomaden in ons land. Dat hij zo gemakkelijk verkaste, had ook met zijn werk te maken. Hij veranderde nogal eens van club omdat hij voor zijn werk moest verhuizen.

Een en ander werd aangetroffen in een nostalgische rubriek van Voetbal International. Snip was Etaleur bij de HEMA. Maar toen het Hengelose Tubantia hem binnenhaalde, zat er ook in de secondaire sfeer nog een aardige premie aan. Tevens “werd in Voetbal International het volgende geschreven” Toen Klaas bij Tubantia kwam kan hij kiezen uit een Fiat 500 of een complete inrichting in hun nieuwe huis”. Klaas heeft toen gekozen voor de auto. Het tekende zijn status van grote jongen bij marginale profclubs. De meeste contractspelers moesten het doen, bij wijze van spreken met een mud aardappelen.
Tekst: Dagblad van het Noorden d.d. 18 oktober 2007.

Nieuwsblad van het Noorden
3 december 1962

Familie Perikelen

Dat is soms vreemd kan lopen binnen onze grote SNIPPEN familie was mij al bekend, doch onlangs kreeg ik een berichtje van Marleen Engel, die haar naam eer aan doet en ik hartelijk wil danken voor haar informatiestroom, foto-bijdrage en het volgende verhaaltje :

Haar echtgenoot werd zwager van ene heer X, omdat deze heer X huwde met zijn zuster. Helaas, en dat komt in de beste families voor, werd het huwelijk ontbonden. Onze Marleen komt uit een gezin van twee kinderen en heeft een zus Mieke.

Laat het nu zo zijn dat genoemde Mieke haar oog heeft laten vallen op de gescheiden heer X en met hem in het huwelijk treedt. Marleen’s man T………… wordt dus zwager van, zwager af en zwager van deze heer X.

Andries de Leeuw

Jeugdige Crimineel

Grietje Pieters Snip:  *12-06-1788   +24-09-1837


Op 9 April 1807 wordt Grietje Pieters Snip gearresteerd voor diefstal uit het huis van Johannes Tonnis en zijn vrouw Jeltje Martens, woonachtig op het Oosterzand onder Oldekerk.

Volgens de gedupeerden zijn gestolen:  Een geel gestreepte vrouwenrok, een blauw gestipte vrouwen bloes, een rode doek, een nieuw vlassen Laken, twee gouden haken, een zilveren melk lepeltje en vier metworsten. De dader zou binnen gekomen zijn door inbraak via een gevel glas. Getuigen verklaren Grietje in de omgeving gezien te hebben in bezit van een pakje.

Bij haar verhoor verklaart Grietje onschuldig te zijn. Het pakje wat zij bij zich had, bevatte kleren van haar zelf. Zij had kort daar voor ontslag genomen als meid bij Hindrik Meijers en zijn vrouw en had haar eigen kleren toen mee genomen.

Ook wordt Elske Karsten, de weduwe van Jan Jacobs Koenes, woonachtig in de Holm onder Tolbert gearresteerd, wegens medeplichtigheid en heling.

Tijdens het proces van de plaatselijke gerechten in het Westerkwartier (Procesnummer 624 Groninger Archieven) worden eerst de gedupeerden ondervraagd en daarna diverse getuigen. Dezen verklaren o.a. dat zij op de dag, voor de tijd van de diefstal, Grietje wel gezien hebben, maar dat, voor zover zij weten, Grietje dan geen pakje bij zich had.

Grietje blijft de diefstal eerst ontkennen, maar als zij samen met Elske Karsten moet getuigen, die beweert gewoon wat kleren van Grietje hebben gekocht zonder te weten, dat deze gestolen waren, verklaart zij dat Elske wel degelijk op de hoogte was.

De straf voor Grietje is pittig. Zij wordt veroordeeld tot “te worden gegeseld met roeden” en zes jaren tuchthuis. Daarnaast wordt ze voor zes jaar verbannen “buiten Stad en Lande Groningen”

Ook in het tuchthuis gaat het niet goed met Grietje.

In de Groninger Archieven worden ook stukken gevonden van de Hoge Justitiekamer (1444-1811) nummer 2118 betreffende Grietje Snip en Grietje Wessels wegens baldadigheid in het tuchthuis. De gevolgen hiervan zijn mij nu nog onbekend.

Opvallend in deze archieven is dat hier al (1807 resp. 1808) de naam Snip genoemd wordt, niet allen bij Grietje, maar ook bij haar vader Pieter Popkes Snip en haar ooms, Wieger Popkes Snip en Cornelis Popkes Snip.

Grietje was in verdere archieven moeilijk te vinden. Wel blijkt uit een memorie van successie (overlijden van haar oom Berend Hendriks Schuurmans) uit 1827 dat zij dan in Donderen (Dr) woont. (dus buiten de provincie Groningen)

In het overlijdensregister van Vries is kortgeleden (30 oktober 2015) het overlijden van Grietje gevonden. Zij blijkt op 24 september 1837 in het huis van bewaring in Zwartsluis (Ov) te zijn overleden. Zij staat daar genoteerd als Grietje Peters Snippe, geboren te Leek (Gr)

Paul Snip