Wie was Phyllis Snip?

Wie was Phyllis Snip? 

Op mijn onderzoek naar familieleden in de USA werd mijn aandacht getrokken door een USA census 1930, waar de volgende informatie stond.

– John Snip, Head, 36 jaar, Holland
– Fredericka Snip, Wife, 24 jaar, Holland
– Phyllis Snip Daughter, 6 jaar, Portland

Was deze familie in te passen in de onze stamboom? Er was natuurlijk een death certificate van Fredericka G Elbert uit 1931 gehuwd met Heere Snip geboren 7 september 1892. Deze zouden dezelfde kunnen zijn. Een dochter van Heere, Frederika Johanna Snip bleek, volgens een overlijdens advertentie en een grafsteen in Nederland, op dezelfde dag (2 mei 1931) en in dezelfde plaats (Vancouver) geboren te zijn. Maar waar was Phyllis Snip dan gebleven? Na enige tijd intensief zoeken ben ik via Mundia in contact gekomen met een dochter van Phyllis, Wendy Cloyd Thorpe genaamd, en door haar werd mij een familie tragedie duidelijk.

Jannes (Joseph/Joe) Elbert (1867-1959) is op 9 mei 1907 met het schip “Rotterdam” in de USA aangekomen en heeft zijn vrouw, Berendina Catharina Bruggink (1882-1966) samen met hun twee kinderen, Berendina Elbert (1903-1985) en Frederika Johanna Elbert (1905-1931) na laten komen op 11 december 1907 met het schip “Rijndam”.

Als Frederika Johanna ouder is leert zij Einar Martinsen kennen en wordt zwanger van hem. Op 13 november 1923 bevalt ze van een dochter, die ze Phyllis Wilhelmina noemt. (Wilhelmina is de naam van de moeder van Einar) Ze is waarschijnlijk met hem getrouwd geweest omdat haar dochter Phyllis later Martinsen heet, maar is voor 12 mei 1923 gescheiden. Dan trouwt ze n.l. met Alfons van Pamelen, van wie ze echter al weer scheidt op 18 januari 1824.

Frederika trouwt  op 16 augustus 1924 in Multhomah (Oregon) met Heere Snip (hij noemt zich inderdaad ook wel John) en zij voeden samen Phyllis (Snip) op, die dan nog geen jaar oud is. In 1930 wordt Frederika opnieuw zwanger. Om te bevallen gaat ze naar ziekenhuis. Wendy mailde mij dat haar moeder Phyllis vertelde dat zij nog goed herinnerde, dat haar moeder zwanger naar het ziekenhuis ging en daar tijdens de bevalling van haar dochter Frederika Johanna overleed. Zij ziet zich nog als meisje van 8 in de kamer met haar moeders doodskist omgeven met witte lelies.

Omdat Heere is de USA geen werk kon vinden (vanwege de Depressie) wilde hij terug naar Nederland, samen met zijn dochter Frederika Johanna en zijn stiefdochter Phyllis, die hij mede had opgevoed en op wie hij dol was. Hij kon van een zus geld krijgen voor de terugtocht. De grootouders van Phyllis, Jannes en Berendina wilden hier echter geen toestemming voor geven. Zij zagen in Phyllis een beetje van hun lievelingsdochter Frederika Johanna.

Heere heeft nog bijna twee jaar geprobeerd ze over te halen, maar is toen samen met zijn dochter Frederika teruggekeerd naar Nederland. Phyllis is opgevoed door haar grootouders. Frederika wist niet van het bestaan van haar halfzus af tot zij een jaar of 20 was.

Heere hertrouwde in Nederland met Jacobina de Boer en overleed al in 1940.

Phyllis overleed 10 april 2014 in Salem, Oregon. Volgens haar obituary is zij inderdaad voornamelijk opgevoed door haar grootouders, maar woonde gedurende haar middelbare school tijd bij haar tante Berendina Elbert Verhagen en trouwde in 1945 met James Cloyd.

Paul Snip

De zoektocht naar Aaltje Cornelis

Aaltje Cornelis

Lange tijd was de geboorte van Aaltje Cornelis echtgenote van Wobbe Popkes in de archieven niet te vinden, tot de doop van Aeltie de dochter van Cornelis Wijgers in het doopboek van de gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (13 juli 1704) werd ontdekt. Het was aannemelijk dat zij de juiste Aaltje was, temeer daar in het al eerder gevonden lidmatenboek van Zuiderdrachten (1740) niet ver onder de naam van haar echtgenoot (Wobbe Popkes en zijn vrouw) ook de naam Kornelis Wygers vermeld staat.

De naam van Aaltjes moeder was hiermee echter nog onbekend. Door een zoektocht naar de dopen van eventueel andere kinderen van Cornelis Wijgers werden ook zijn doop en die van zijn vrouw Ybeltje Hilles gevonden. Zij werden op latere leeftijd bij hun belijdenis gedoopt. (1701) Ook werd hun huwelijk gevonden.

Hiermee was mijn zoektocht echter nog niet ten einde omdat de naam van Aaltjes moeder Ybeltje was en de eerst geboren dochter van Aaltje en Wobbe volgens eerdere onderzoekingen Wijdstke heette. Er was misschien voor haar nog een dochter geboren, die naar haar vernoemd was.

Dit bracht mij naar een al eerder gevonden Ebeltje Wobbes gehuwd met Hendriks Jacobs. Zij past perfect in het plaatje. Niet alleen is zij net als haar dus jongere zuster Wijdstke (vernoemd naar Wobbes moeder) afkomstig uit Drachten, maar ook zijn beiden gehuwd in Midwolde, waar hun ouders indertijd woonden. Ook kloppen de vernoemingen van hun kinderen.
Een leuke bijkomstigheid is dat een dochter van Ebeltje en Hendrik (Geertjen Hindriks) dan de eerste vrouw was van haar neef Pieter Popkes (Snip)

Omdat zowel het huwelijk van Wobbe en Aaltje en de doop van hun kinderen Ebeltje, Wijdstke en Popke niet te vinden waren ben ik gaan zoeken in de trouw- en doop boeken van Drachten. Dezen heb ik echter niet gevonden. Wel bleek dat deze boeken tussen 1722 en 1740 nauwelijks zijn bijgehouden. (t.g.v. “agteloosheit” van de predikant drs. Duirsma)

Dit houd ook de mogelijkheid open, dat er nog meer kinderen (Cornelis Wobbes?) van Wobbe en Aaltje geboren zijn.

Feiten Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis
1703 Doop Wobbe Popkes zoon van Popke Popkes en Wijtske Wobbes in Doezum
1704 Doop Aaltje Cornelis dochter van Cornelis Wijgers en Ybeltje Hilles in Opsterland
1740 Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis wonen in (Zuider)Drachten
1742 Attestatie Wobbe en Aaltje: Drachten –> Lucaswolde
1747 Wobbe en Aaltje wonen in of nabij Midwolde (doop van zoon Jan)
1748 Huwelijk dochter Wijdstke in Midwolde (van Drachten)
1749 Huwelijk dochter Ebeltje in Midwolde (van Drachten)
1752 Attestatie Wobbe en Aaltje: Leek (Midwolde) –> Tolbert
1754 Huwelijk zoon Popke in Grootegast (van Tolbert)
1756 Attestatie Wobbe en Aaltje: Tolbert –> Doezum

Omdat het Kerkeboek Drachten van 1722 tot 1740 nauwelijks/niet bijgehouden is, is de tijdsindeling volgens mij ongeveer:

1725 Huwelijk Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Wobbe is 22 jaar en Aaltje 21 jaar
1726 Geboorte Popke Wobbes. (1e zoon) Bij zijn huwelijk is hij dan 28 jaar en 3 jaar jonger dan zijn vrouw Grietjen (geboren 1723)
1728 Geboorte Ebeltje Wobbes. (1e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 19 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1773. Zij is dan 43 jaar
1730 Geboorte Wijdstke Wobbes. (2e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 18 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1771. Zij is dan 41 jaar
Zijn er nog meer zonen, b.v. een Cornelis Wobbes geboren? Dit zou een eventuele 2e zoon zijn, die geboren is voor 1742 en overleden na 1747 toen Jan Wobbes geboren is. Jan is vernoemd naar een broer van Wobbe en zou een 3e zoon zijn. Tot 1740 kunnen er zo wie zo meer kinderen in Drachten geboren zijn. Dit geld ook voor Aris Wobbes, die geboren zou kunnen zijn omstreeks 1739.

Paul Snip

Stamboom Snip in English

Dear international Snip relatives,

Currently we are hard at work transferring the old site to the new, but in the near future we will translate the current (and future) stories to English for you to enjoy. However this will take some time, so please check back with us soon.

If you have information for the family tree, please contact us through our contact form or send an email to paulsnip@gmail.com and we will come back to you shortly.

Turf Transporteren

Op 8 januari 2012 ontving ik deze prachtige foto van een vrachtauto vol met turf van Jane Cathy Snip (*19-10-1973) wonend in Canada. Mij was onbekend wie de personen op deze foto waren, maar na enige inspanningen ontdekte ik dat het hier moet gaan om Popke,  de oudste zoon van Klaas Snip en Janke van der Velde. Deze Popke blijkt dus niet alleen schipper geweest te zijn, maar heeft ook, samen met zijn zoon/zonen, een transportonderneming gehad. Zij transporteerden ook turf over de weg. De plaats van vestiging was volgens de opschrift op de auto: Stadskanaal. Waarschijnlijk staat deze Popke rechts op de foto en zijn zoon Frebus links.


Achtergrond informatie

Klaas Snip (* 07-11-1848 in Tolbert), de vader van boven genoemde Popke,  komt uit een gezin van 5 kinderen. Klaas heeft 3 broers en 1 zus. Hun ouders waren Jan Snip en Janke Klazens Westerhof. Een eerder geboren eeste zoon, ook Klaas geheten, sterft al op zeer jeugdige leftijd,

Alle zonen waren arbeider van beroep, net als vader Jan. Zonen Jannes en Siete blijven gedurende de rest van hun leven in Tolbert en omstreken wonen, maar Klaas, ook eerst arbeider dus, gaat een aantal jaren na zijn huwelijk, in 1878 te Leek met Janke van der Velde, het avontuur opzoeken en verlaat Tolbert.

Op 4 december 1880 huurt Klaas een overdekt onbewegerd roefschuitje genaamd “Jonge Geertje”, groot 17 ton van Andries Lykeles Hoekstra, scheepstimmerman te Harkema Opeinde. En zo wordt Klaas binnenschipper.

Het gezin krijgt 8 zonen, waarvan er 1 zeer jong is overleden. De overigen, behalve Jannes, die al in 1917 overlijdt aan de Spaanse Griep en die slechts schippersknecht wordt, oefenden het beroep van (binnen)schipper uit. Hun basis wordt Oost Groningen en zij komen terecht in plaatsen zoals Hoogezand en Stadskanaal.

De kinderen van Klaas en Janke zijn:

Popke * 25-12-1878 in Tolbert
IJpe * 24-05-1880 in Tolbert
Jan * 22-08-1882 in Tolbert + 10-03-1884 in Leeuwarden
Jan * 07-03-1885 in Leeuwarden
Jannes * 19-12-1887 in Martenshoek (Hoogezand)
Siete * 03-04-1890 in Hoogkerk
Klaas * 18-12-1895 in Hoogezand
Taeke * 27-05-1896 in Sappemeer

In het jaar 1892 gaat het niet goed met Klaas en zijn familie. Zijn schip is lek, er zijn geen inkomsten meer en ook heeft hij een schuld van f 120,00

 

 

 

 

 

 

 

Mede dankzij bovenstaande artikelen in het Nieuwsblad van het Noorden kan zo te zien een nieuwe start worden gemaakt. Hij kan blijkbaar een schip kopen want in 1933, na zijn overlijden, wordt zijn schip: Goede Verwachting verkocht. Alle kinderen, dus ook de oudste zoon Popke, gaan met meer of minder succes, ook vaak als schipper, werken in de binnenscheepvaart.

 

 

 

 

 

 

Andries de Leeuw en Paul Snip

Speuren naar Ebbel en Ebeltje

Mijn speurtocht naar de nazaten van Ebbel en Ebeltje, nader beschreven.

Op dinsdag 20 maart 2006 werd door mij via internet een site aangetroffen, waarin werd genoemd de geboorte van ene Siete Snip op 05-11-1909 in Hoogkerk en overleden 28 juni 1973 te Schiermonnikoog, begraven in Midwolde.

Siete zou zijn gehuwd met ene Johanna Terpstra met als kinderen Ebbel, Sietske en Sietse, waarvan de geboortedatum en plaats onbekend zijn.

Ook de ouders van Siete worden in deze site niet genoemd en de vraag is dan, “wie zijn de vader en moeder?” en naar wie is deze Siete vernoemd?.


Uit mijn geïndexeerd-namenbestand komt te slechts 1 paar in aanmerking om de grootouders te zijn van deze Siete.

Dit zijn Siete Snip gehuwd met Antje van der Velde.

Samen krijgen deze 8 kinderen, 4 zonen en 4 dochters. De oudste van deze zonen heet Ebbel en is als enige getrouwd om de geboorte van Siete op 05-11-1909 in Hoogkerk te rechtvaardigen, daarbij benoemd hij zijn 1 zoon Ebbel.

Het kan dus niet mis. Volgens mij is Siete van 05-11-1909 * Hoogkerk een zoon van Ebel Snip en Ebeltje Venema. De vraag is “hoe bewijs je dat”?


Vervolgens wordt op internet aangetroffen ene Siete Snip die in een gehouden Sterrenloop op 28-01-2006 in Ureterp de 69 plaats behaalt, woonplaats Roderschool. Maar Roderschool is een niet bestaande plaats, dus wordt er gezocht in het telefoonboek naar de naam Snip in Roodeschool.

Helaas wordt hier geen Snip aangetroffen, doch krijg als service alle voorkomende Snippen in de regio Groningen voor mijn neus. Thank you!!

Hierin wordt gevonden ene E. Snip in Roderesch, hoezo regio Groningen? Roderesch is gelegen in Drente en op steenworp afstand gelegen van onze bewoning in Steenbergen.

De optelsom van dit alles is dat ik vermoed, door gaan telefoneren met deze E. Snip, dat ik te maken krijg met een heer Ebbel met als vader Siete.

En dit blijkt waar te zijn. Deze Ebbel blijkt goed verteller te zijn en is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie Snip en er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Het is prachtig om op deze manier tot een oplossing te komen.

Andries de Leeuw

Worstelaar/Wrestler Willem Billy “Red” Lyons


Willem (William) Snip (Billy “Red” Lyons)

Born: 17 May 1932 Hamilton, Ontario
Died: 22 June 2009 (aged 77)

Billed height: 6 ft 2 in (1.88 m)
Billed weight: 240 lb (110 kg)

Debut: 1956
Retired: 1984


Willem Snip (17 mei 1932-22 juni 2009) was een Canadese professioneel worstelaar, die vroeger de artiestennaam Billy “Red” Lyons droeg.

Hij was als worstelaar actief tussen 1956 en 1984 en won vele kampioenschappen in zijn carrière. Hij werkte voor promoties zowel in Canada en de Verenigde Staten, met name in Ontario, Californië, Minneapolis, Texas, Georgia en Oklahoma. Hij won vele team kampioenschappen gedurende zijn carrière, onder meer met Dick Beyer, die zijn “real-life” zwager was, alsmede met Fritz Von Erich, Bill Watts en Ray Gunkel. Hij won ook single kampioenschappen, met inbegrip van de NWA Texas Heavyweight Championship.

Na zijn pensionering werkte hij voor de Maple Leaf Wrestling in Toronto en werd later een omroeper voor de World Wrestling Federation. Lyon overleedt aan kanker op 22 juni 2009.


Billy “Red” Lyons passed away

Sad news in the world of pro wrestling this last week. Former Canadian wrestling star Billy Snip better known by fans as Billy “Red” Lyons passed away after a long battle with cancer.

Snip wrestled and later announced for Maple Leaf Wrestling known for his tag line “Don’cha Dare miss It”. He was 77.


June 24, 2009
THE RECORD

(Jun 24, 2009) — SNIP, Bill – Passed away peacefully, on Monday, June 22, 2009, surrounded by family at Freeport Health Centre of Grand River Hospital at the age of 77. Beloved husband of Norma (nee Thomson ) Snip. Dear father of Scott Snip (Irene Hildebrandt-Snip) of Ancaster, Elizabeth Snip (Kevin Muscat) of Toronto, Mitch Snip (Kerry) of Kitchener. Grandfather to Sadie, Peyton, Ellie and step-grandfather to Sara, Lukas, Andrew, Daniel and Mark. Great-step-grandfather to Madison. Dear brother to Thysienna Snip and the late John Snip.

To most, he was Billy “Red” Lyons. Billy Red had a distinguished, 40 year professional wrestling career, thousands of documented matches, and numerous regional, continental, international and world titles held, and later as television personality, commentator, analyst and executive for Maple Leaf, WWF and WWE Wrestling Promotions. He saw the world, did what he loved and made his mark.

To those closest to him and those that knew him best, he was a loyal friend, dedicated husband and caring father, and “Papa Bill” to the grandchildren who exposed his softest and truest self. He will be dearly missed and always remembered.

Bill’s family will receive relatives and friends on Friday from 2-4 and 7-9 p.m. and on Saturday from 12:30 to 1:15 p.m. at the Henry Walser Funeral Home , 507 Frederick St., Kitchener, 519-749-8467. Funeral service 1:30 p.m. on Saturday, June 27, 2009, in the chapel of the funeral home followed by a reception. As expressions of sympathy donations to Canadian Cancer Society would be appreciated by the family (cards available at the funeral home). Visit www.henrywalser.com for Bill’s memorial.

Voetballer Klaas Snip

Voetbal legende
Mocht er ooit nog eens een Hall of Fame komen in de Oosterparkwijk in stad Groningen, dan zal er toch zeker ook een plaatsje worden ingeruimd voor Klaas Snip.

Een geboren en getogen Oosterparker, die als voetballer vooral succesrijk was in de marge van het betaalde voetbal. Een grote jongen bij kleine clubs, zo mag Klaas in de Noordelijke sportgeschiedenis worden bijgezet. Zijn domein was de toenmalige tweede divisie, waar hij bij clubs als Oosterparkers, Tubantia, Veendam, Zwartemeer en Be Quick furore maakte als goaltjesdief. Niet voor niets staat Oosterparkers als eerste club in dit rijtje geposteerd. Daar stond zijn voetbalwieg. En via Oosterparkers haalde hij bijna wekelijks de krant als doelpuntenmaker van dienst.

Geheel links: Klaas Snip 

Klaas Snip was niet alleen een felle rakker in het veld, maar bovenal een voetballer met gogme, zoals Louis van Gaal dat pleegt te zeggen van spelers die een wedstrijd kunnen “lezen”. Hij scoorde niet alleen zelf gemakkelijk, maar bracht ook zijn medespelers kansrijk voor het doel.

Zwartemeer
In zijn Zwartemeer-periode vormde hij met Tony Roosken een superduo. In het seizoen 1963/1964 troffen ze getweeën liefst 44 keer het doel; Roosken negenentwintig keer en Klaas vijftien keer. Maar aan de basis van Roosken’s-doelpunt stond Klaas Snip. De topscorer aller tijden van Zwartemeer stak enkele jaren geleden nog eens de loftrompet over Klaas Snip in een boek over de geschiedenis van Zwartemeer en SC Drente. Uit de mond van Roosken werd opgetekend “Wij vormden een gouden duo”.

Met Roosken speelde hij avant-la-lettre in een tweespitsen concept. In die tijd was het gebruikelijk om met vijf aanvallers te spelen in het zogenaamde W-systeem, waarbij de buitenspelers en de midvoor vooruitgeschoven pionnen waren. Snip en Roosken gedijden echter in de omgekeerde variant, de M-vorm, met de binnenspelers als (twee) diepe aanvallers. Snip legde later, toen hij als bijna veertiger zijn laatste actieve voetbaldagen sleet in GRC 2, nog eens uit waarom het M- systeem prefereerde. “Dan krijg je meer ruimte voor het maken van acties”. Met die visie was Klaas Snip zijn tijd ver vooruit. Vandaag de dag is het tweespitsensysteem zelfs in het internationale topvoetbal min of meer heilig verklaard.

Dank zij de klik tussen Roosken en Snip speelde Zwartemeer een van de weinige hoofdrollen in haar profbestaan. Uiteindelijk werd in de tweede divisie A een tweede plaats bereikt. Promotiekansen waren er vervolgens nog in de nacompetitie, maar de beslissende wedstrijd in Kerkrade tegen Roda JC ging verloren. Maar de penningmeester van Zwartemeer was nog nooit zo blij geweest. Hij kon na dit goede seizoen eindelijk een positief saldo boeken; een plus van zegge en schrijve 20.644,65 gulden.

Clubs
Klaas Snip bleef als semi-profvoetballer nooit lang bij een club. In een periode van nog geen tien jaar versleet hij er liefst vijf clubs. Aldus was hij een van de eerste voetbalnomaden in ons land. Dat hij zo gemakkelijk verkaste, had ook met zijn werk te maken. Hij veranderde nogal eens van club omdat hij voor zijn werk moest verhuizen.

Een en ander werd aangetroffen in een nostalgische rubriek van Voetbal International. Snip was Etaleur bij de HEMA. Maar toen het Hengelose Tubantia hem binnenhaalde, zat er ook in de secondaire sfeer nog een aardige premie aan. Tevens “werd in Voetbal International het volgende geschreven” Toen Klaas bij Tubantia kwam kan hij kiezen uit een Fiat 500 of een complete inrichting in hun nieuwe huis”. Klaas heeft toen gekozen voor de auto. Het tekende zijn status van grote jongen bij marginale profclubs. De meeste contractspelers moesten het doen, bij wijze van spreken met een mud aardappelen.
Tekst: Dagblad van het Noorden d.d. 18 oktober 2007.

Nieuwsblad van het Noorden
3 december 1962

Familie Perikelen

Dat is soms vreemd kan lopen binnen onze grote SNIPPEN familie was mij al bekend, doch onlangs kreeg ik een berichtje van Marleen Engel, die haar naam eer aan doet en ik hartelijk wil danken voor haar informatiestroom, foto-bijdrage en het volgende verhaaltje :

Haar echtgenoot werd zwager van ene heer X, omdat deze heer X huwde met zijn zuster. Helaas, en dat komt in de beste families voor, werd het huwelijk ontbonden. Onze Marleen komt uit een gezin van twee kinderen en heeft een zus Mieke.

Laat het nu zo zijn dat genoemde Mieke haar oog heeft laten vallen op de gescheiden heer X en met hem in het huwelijk treedt. Marleen’s man T………… wordt dus zwager van, zwager af en zwager van deze heer X.

Andries de Leeuw

Jeugdige Crimineel

Grietje Pieters Snip:  *12-06-1788   +24-09-1837


Op 9 April 1807 wordt Grietje Pieters Snip gearresteerd voor diefstal uit het huis van Johannes Tonnis en zijn vrouw Jeltje Martens, woonachtig op het Oosterzand onder Oldekerk.

Volgens de gedupeerden zijn gestolen:  Een geel gestreepte vrouwenrok, een blauw gestipte vrouwen bloes, een rode doek, een nieuw vlassen Laken, twee gouden haken, een zilveren melk lepeltje en vier metworsten. De dader zou binnen gekomen zijn door inbraak via een gevel glas. Getuigen verklaren Grietje in de omgeving gezien te hebben in bezit van een pakje.

Bij haar verhoor verklaart Grietje onschuldig te zijn. Het pakje wat zij bij zich had, bevatte kleren van haar zelf. Zij had kort daar voor ontslag genomen als meid bij Hindrik Meijers en zijn vrouw en had haar eigen kleren toen mee genomen.

Ook wordt Elske Karsten, de weduwe van Jan Jacobs Koenes, woonachtig in de Holm onder Tolbert gearresteerd, wegens medeplichtigheid en heling.

Tijdens het proces van de plaatselijke gerechten in het Westerkwartier (Procesnummer 624 Groninger Archieven) worden eerst de gedupeerden ondervraagd en daarna diverse getuigen. Dezen verklaren o.a. dat zij op de dag, voor de tijd van de diefstal, Grietje wel gezien hebben, maar dat, voor zover zij weten, Grietje dan geen pakje bij zich had.

Grietje blijft de diefstal eerst ontkennen, maar als zij samen met Elske Karsten moet getuigen, die beweert gewoon wat kleren van Grietje hebben gekocht zonder te weten, dat deze gestolen waren, verklaart zij dat Elske wel degelijk op de hoogte was.

De straf voor Grietje is pittig. Zij wordt veroordeeld tot “te worden gegeseld met roeden” en zes jaren tuchthuis. Daarnaast wordt ze voor zes jaar verbannen “buiten Stad en Lande Groningen”

Ook in het tuchthuis gaat het niet goed met Grietje.

In de Groninger Archieven worden ook stukken gevonden van de Hoge Justitiekamer (1444-1811) nummer 2118 betreffende Grietje Snip en Grietje Wessels wegens baldadigheid in het tuchthuis. De gevolgen hiervan zijn mij nu nog onbekend.

Opvallend in deze archieven is dat hier al (1807 resp. 1808) de naam Snip genoemd wordt, niet allen bij Grietje, maar ook bij haar vader Pieter Popkes Snip en haar ooms, Wieger Popkes Snip en Cornelis Popkes Snip.

Grietje was in verdere archieven moeilijk te vinden. Wel blijkt uit een memorie van successie (overlijden van haar oom Berend Hendriks Schuurmans) uit 1827 dat zij dan in Donderen (Dr) woont. (dus buiten de provincie Groningen)

In het overlijdensregister van Vries is kortgeleden (30 oktober 2015) het overlijden van Grietje gevonden. Zij blijkt op 24 september 1837 in het huis van bewaring in Zwartsluis (Ov) te zijn overleden. Zij staat daar genoteerd als Grietje Peters Snippe, geboren te Leek (Gr)

Paul Snip

Schaatser Hendrik Snip

Oud schaatser Hendrik Snip in 1963 overleden.

Vrijdag 27 december 1963 is te Noordwijk op 76 jarige leeftijd overleden de oud hardrijder Hendrik Snip.

Voorheen wonend te Sebaldeburen. Het leven van de heer Snip droeg de glans van vele jaren hardrijden op de schaats.

Met name de korte baan. De op 4 februari 1887 geboren heer Snip leerde op 12 jarige leeftijd het schaatsen.

Reeds op 13 jarige leeftijd won hij te Sebaldeburen de eerste prijs van jongens tot en met 16 jaar. Ter waarde van 8 gulden.

Sindsdien was het vrijwel steeds prijzen winnen. De kranten schreven indertijd: Aalvlug en niet te evenaren enz.

Zijn hoogtepunt kwam op 35 jarige leeftijd te Tinaarlo, waar hij op 5 december 1922 de eerste prijs, inclusief een gouden medaille won.

Het was op deze hardrijderij dat de heer Snip de 160 meter reed binnen de 13 seconden voor de wind en 15,1 seconden met tegenwind.

Dit was een prestatie welke tot op heden (1963) nog niet is verbeterd. Dat hij de schaatssport node vaarwel kon zeggen blijkt wel uit het feit dat hij op 60 jarige leeftijd nog een derde prijs in een wedstrijd voor mannen wist te winnen.

Overgenomen uit een krantenartikel van 1963.