Verzet Verhalen: Albrecht Ite Snip

Albrecht Ite Snip
* 27-02-1921 in Groningen + 03-08-1998 in Emmen (Dr)

Zoon van : Jakop Snip en Reina van Steinvoorn

Door de Duitsers gearresteerd wegens verzetswerk begin 1944. Overgebracht naar Kamp Duitsland en overleden 03-08-1998 in Emmen (Dr)


De navolgende stukken zijn aangetroffen in de Groninger archieven :

1. Systeemkaarten van verzetbetrokken betreffende Albrecht Ite Snip en Kornelis Mulder

2. Brief van Kornelis Mulder waarin Albrecht Ite wordt genoemd.

3. Verklaring van Albrecht Ite gedateerd Groningen 10-12-1977.


1.1.

Snip, Albrecht Ite
Standplaats: Groningen, Star Numansplein 32ª
Contactpersonen: Pater, H.; Mulder
Geboren: 27-02-1921 te Groningen
Ideologie: Gereformeerd

Gebeurtenis
Begin ’44 [22-02-1944, ook een Kl. Snip] gearresteerd en in diverse kampen in Duitsland vastgezeten. Daaruit bevrijd, 02-05-1945. Zie de brief van zijn hand bij de kaart van Kornelis Mulder

Verzetsgroep: IP Trouw

Verzetsactiviteiten
Trouwbulletin gecyclostyleerd en verspreid. Ook berichten van de Engelse zender volgens de processtukken, die als beroep van betrokkene ‘kaufm. Angestellte’ vermelden

Naam
Snip, Albrecht Ite

Bijzonderheden
Begraven, 26-04-1996 – Alle twijfel over deze datum. S.O.S.
Vindplaats Groninger Archieven

Notitie
De in het document genoemde Kl. Snip zou Albrechts broer Klaas kunnen zijn, doch uit betrouwbare bron blijkt nu dat Albrecht Ite’s broer Klaas niet op transport is gesteld.

Wel werd op de dag dat Albrecht is gearresteerd tevens zijn moeder opgepakt en meegenomen naar het Scholtenshuis in Groningen.


1.2.

Mulder, Kornelis
Ideologie: Vrijgemaakt gereformeerd
Contactpersonen: Snip, A.I.; Roerdink, W.; Boersma, P.; Wieringa, W.; Wolthuis, W.H.; Boedeltje, A.; Niewold, Anton Pieter; Kremer, Gerrit
Geboren: 1916-04-09 te Groningen
Overleden: 1978-02-10
Beroep: Machineschrijver bij het Landbouwproefstation Haren

Gebeurtenis
Gearresteerd door onder andere Keijer, 1944-02-28. De SD kwam eigenlijk voor zijn broer Jur. Gevangen gezeten in het Huis van Bewaring Groningen en Utrecht. De rechtszaak ging door Dolle Dinsdag niet door. Daarna in Duitse kampen in Essen, Dieburg en Bernau. Uiteindelijk door Amerikanen daaruit bevrijd, 1945-05-03 en met omwegen in Eindhoven, 1945-05-26, en Groningen aangekomen, 1945-05-27

Standplaats: Groningen, Meeuwerderweg 182
Verzetsgroep: IP Trouw

Verzetsactiviteiten
Groep Boersma, verspreiding illegale bladen en nieuwsberichten

Naam: Mulder, Kornelis

Bijzonderheden
Begraven te Haren, 1978-02-15
Vindplaats Groninger Archieven


Leave your comment