Verzet Verhalen: Miente Viersen & Hiltje Snip

Miente Viersen
* 16-03-1910 in Grootegast (Gr) + 28-10-1944 in Westerbork (Dr).

Omgekomen in de tweede wereldoorlog.

Miente was gehuwd met Hiltje Snip
* 11-03-1910 in Noordwijk (Gr) + 17-10-1997 in Bedum (Gr).

Miente en Hiltje zijn gehuwd te Grootegast op 18-01-1938 in Grootegast (Gr).

Ouders Miente zijn : Folkert Viersen en Maria Wilhelmina Dijkstra
Ouders Hiltje zijn : Hendrik Snip en Aaltje Stokroos

Uit bovenstaand document blijkt dat Miente ten tijde van de tweede wereldoorlog in het verzet zat.

Hij werd op 21 oktober 1944 gearresteerd en overgebracht naar het Scholtenshuis in Groningen en nadien overgeplaatst naar het kamp Westerbork, waar hij op 28 oktober 1944 is gefusilleerd. Waarschijnlijk is medeverantwoordelijk voor zijn dood Klaas-Carel Faber.


Andries de Leeuw

Verzet Verhalen: Peterus (Piet) Douwma

Verzet 1940-1945

Door Mevrouw Anne-Maria Douma (* 15-12-1930 te Amsterdam en gehuwd met Johan Snip * 11-12-1927 te Amsterdam) wordt een opmerkelijk verhaal over haar vader Peterus (Piet) Douwma (gehuwd met Anna Christina Otto) aangetroffen onder de navolgende link:

‘Petrus Douwma schipper geboren op 27 juli 1903 in Amsterdam / Nederland vergast in juni 1942 in de provinciale verpleegkliniek Bernburg. (Gevangenenummer onbekekend)’

Bron: http://www.pietdouwma.nl

Verzet Verhalen: Albrecht Ite Snip

Albrecht Ite Snip
* 27-02-1921 in Groningen + 03-08-1998 in Emmen (Dr)

Zoon van : Jakop Snip en Reina van Steinvoorn

Door de Duitsers gearresteerd wegens verzetswerk begin 1944. Overgebracht naar Kamp Duitsland en overleden 03-08-1998 in Emmen (Dr)


De navolgende stukken zijn aangetroffen in de Groninger archieven :

1. Systeemkaarten van verzetbetrokken betreffende Albrecht Ite Snip en Kornelis Mulder

2. Brief van Kornelis Mulder waarin Albrecht Ite wordt genoemd.

3. Verklaring van Albrecht Ite gedateerd Groningen 10-12-1977.


1.1.

Snip, Albrecht Ite
Standplaats: Groningen, Star Numansplein 32ª
Contactpersonen: Pater, H.; Mulder
Geboren: 27-02-1921 te Groningen
Ideologie: Gereformeerd

Gebeurtenis
Begin ’44 [22-02-1944, ook een Kl. Snip] gearresteerd en in diverse kampen in Duitsland vastgezeten. Daaruit bevrijd, 02-05-1945. Zie de brief van zijn hand bij de kaart van Kornelis Mulder

Verzetsgroep: IP Trouw

Verzetsactiviteiten
Trouwbulletin gecyclostyleerd en verspreid. Ook berichten van de Engelse zender volgens de processtukken, die als beroep van betrokkene ‘kaufm. Angestellte’ vermelden

Naam
Snip, Albrecht Ite

Bijzonderheden
Begraven, 26-04-1996 – Alle twijfel over deze datum. S.O.S.
Vindplaats Groninger Archieven

Notitie
De in het document genoemde Kl. Snip zou Albrechts broer Klaas kunnen zijn, doch uit betrouwbare bron blijkt nu dat Albrecht Ite’s broer Klaas niet op transport is gesteld.

Wel werd op de dag dat Albrecht is gearresteerd tevens zijn moeder opgepakt en meegenomen naar het Scholtenshuis in Groningen.


1.2.

Mulder, Kornelis
Ideologie: Vrijgemaakt gereformeerd
Contactpersonen: Snip, A.I.; Roerdink, W.; Boersma, P.; Wieringa, W.; Wolthuis, W.H.; Boedeltje, A.; Niewold, Anton Pieter; Kremer, Gerrit
Geboren: 1916-04-09 te Groningen
Overleden: 1978-02-10
Beroep: Machineschrijver bij het Landbouwproefstation Haren

Gebeurtenis
Gearresteerd door onder andere Keijer, 1944-02-28. De SD kwam eigenlijk voor zijn broer Jur. Gevangen gezeten in het Huis van Bewaring Groningen en Utrecht. De rechtszaak ging door Dolle Dinsdag niet door. Daarna in Duitse kampen in Essen, Dieburg en Bernau. Uiteindelijk door Amerikanen daaruit bevrijd, 1945-05-03 en met omwegen in Eindhoven, 1945-05-26, en Groningen aangekomen, 1945-05-27

Standplaats: Groningen, Meeuwerderweg 182
Verzetsgroep: IP Trouw

Verzetsactiviteiten
Groep Boersma, verspreiding illegale bladen en nieuwsberichten

Naam: Mulder, Kornelis

Bijzonderheden
Begraven te Haren, 1978-02-15
Vindplaats Groninger Archieven